Vill du sortera dina tankar och få stöd i samtal som är viktiga för dig?

Jag erbjuder handledning/konsultation i kommunikation både för privatpersoner och i arbetsrelaterade situationer. Avsikten är att ge dig utrymme att reflektera, fånga upp vad du säger till dig själv och andra och förstå dina känslomässiga reaktioner. Du blir hörd och kan få klarhet i det du upplever. 

Du kanske inte får den kontakt du vill ha med personer nära dig?

Du kanske hamnar i maktkamp om vem och vad som är rätt o fel?

Du kanske har ett dilemma och är osäker på hur du ska göra?

Du kanske upplever att kommunikationen låst sig?

Eller vill du få stöd i ditt NVC-lärande och träna individuellt med dina exempel?

Handledningen utgår från ett empatiskt förhållningssätt, att tolka och förstå känslor och behov. Min erfarenhet är att handledningen leder till klarhet och lugn, och ger inspiration till lösningar.

Handledningen kan vara individuell, i par eller i grupper (familjemedlemmar, arbetslag etc). Det kan vara en enstaka gång, eller ett upplägg med återkommande träffar. Allt efter dina önskemål och behov.

Direkt stöd med medling

Handledningen kan också ske som en medling mellan två personer (eller mindre grupper) som upplever konflikt och där kommunikationen låst sig. Medlingen ger en struktur för samtalet som kan stödja parterna att uttrycka sig och höra varandra. Därmed underlättas ett respektfullt sätt att komma till överenskommelser som båda parter kan acceptera och samverka kring.

Marianne Göthlin, lärare, handledare och certifierad tränare i Nonviolent Communication .

Tider för konsultation/handledning erbjuds både dag o kvällstid, vardag o helg.

Maila info@skolande.se med ditt önskemål.

Tid vid varje tillfälle 1 tim. Kostnad 800kr + moms (1000kr) per tillfälle. Privatpersoner 600kr- 800kr. Betalning mot faktura eller direkt via bankgiro eller Swish.

Lokal centralt i Stockholm. (Alternativt att jag kommer till dig/er).

Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Samtalen är förstås konfidentiella.NVC with children and teenagers, 19-21 Oct 2018, Vienna

Speak up and listen!  NVC with children & teenagers
Workshop with Marianne Göthlin and Gabriele Grunt
October 19 – 21th 2018 – in Vienna

In this workshop you will be supported as a teacher or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding. We will focus on finding a balance between clear leadership and taking the children´s point of view into account.   Read more here Speak up and listen

 

NVC in Education, 9-day program 2018-2019, Belgium

Living NVC-values in education

9-day program with Marianne Göthlin and Corrylaura Van Bladel

                        Start: october 2018
Blabla house for connection in  Laakdal, Belgium
More information on blabla-blabla.be

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education.  We will practice on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, to lead forth everyone’s potential and  learning from your mistakes without losing self-respect.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies Peeters, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

 • Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
 • Co-create a safe and supportive learning environment
 • Making and breaking rules with care
 • Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
 • Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
 • Daily life mediation with young people
 • Support children to be motivated by their eagerness to learn
 • Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, teachers, educators, counsellors practitioners and trainers!

 

“När någon förstått blir man lugn” – Strömstads tidning, mars 2018

Jag har haft förmånen att få dela med mig av NVC i ett projekt med avsikten att stärka empatisk kommunikation mellan vuxna och barn i Strömstads kommun. Jag har mött många professionella och engagerade pedagoger där senaste halvåret, och en kväll  i mars 2018 fick jag möjlighet att möta en större grupp föräldrar.  Ett mycket meningsfullt och stimulerande möte för mig! Lokalpressen kom till föreläsningen och så här blev artikeln.

 

Introduktionsdag i NVC, 6 mars 2018, Stockholm

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

Ur innehållet:

 • Skilja fakta från bedömningar
 • Känslor som vägledning till behov
 • Identifiera och uttrycka egna behov
 • Uttrycka tydliga önskemål
 • Lyssna med empati på sig själv och andra
 • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap 

Ledare:       Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:               Tisdagen 6 mars 2018  Kl. 9-16

Plats:           Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 1.600:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.600:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561

 

Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 mars och 24 mars 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

 • Uttrycka dig med klarhet
 • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
 • Lyssna med närvaro och inlevelse
 • Visa uppskattning som stärker självförtroende
 • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
 • Medla mellan barn som hamnar i konflikt
 • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder.  Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Arbetssätt: Vi kommer utgå från Nonviolent Communications grundvärderingar och modell och pröva hur det kan bidra till klarhet och kontakt i olika situationer med barn. Deltagarna får möjlighet att arbeta med egna exempel. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Ledare:      Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:              Lördagarna den 10/3 och 24/3 –  kl 9 – 16:30

Plats:           Ängbybarnens förskolor, Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 3.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 3.200:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561

 

New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci,  we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Now also including a practice booklet  “Practise, practise, practise”.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Welcome to have a look at  http://visfera.com/