Välkommen!

MariA_portrait1_IMG_3092Här delar jag med mig av mitt intresse för kommunikation och konflikthantering.

Med Nonviolent Communication som min främsta inspiration vill jag bidra till att utveckla samverkan och möta ett behov av dialog och empati i samhället.

Marianne Göthlin

Kommande kurser

Artiklar

Questions and Answers
Journalist Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin 1. What is the state of communication in common society in your
Read more.
Life-Enriching Education Lab – LEE Lab in Europe
Dear NVC Community, We are pleased and proud to share with you the launch of a new event that will
Read more.
Nytt NVC material
Nu finns ett nytt material för att presentera, öva och inspireras av NVC.
Read more.
Om relationens betydelse för lärande
Delar här en artikel som stöttat mig i mitt lärarskap. NEL NODDINGS som skrivit den är Professor of Child Education
Read more.
Lite om hur NVC kan bidra i förskolan
NVC kan ge en viktig bekräftelse på betydelsen av humanistiska värden och den omsorg som ofta är motivationen till att
Read more.
Booklet with NVC introduction for schools
A way of inspiring respectful dialogue in schools. Now available in seven languages.
Read more.
Bok om konflikthantering i utbildning
NVC i bok om konflikthantering i professionellt lärarskap
Read more.
Pedagogik mellan Dialog och Monolog
Läs Niclas Rönnströms artikel som manar till eftertanke
Read more.