Introduktionsdag i NVC, 6 mars 2018, Stockholm

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

Ur innehållet:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv och andra
  • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap 

Ledare:       Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:               Tisdagen 6 mars 2018  Kl. 9-16

Plats:           Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 1.600:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.600:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561