Vill du ha stöd i samtal som är viktiga för dig?

Har du behov av förståelse, få sagt det du vill, våga stå upp för dig själv, mer ömsesidighet? Jag erbjuder handledning/coaching i empatisk kommunikation för individer och grupper, både privat och professionellt.

Avsikten är att ge utrymme att reflektera, sortera tankar och känslor, och nå fram till det som är genuint och viktigt. Jag lyssnar tålmodigt utan att döma och kan vara sällskap och stöd i att utforska möjligheter till samtal som bidrar till ömsesidig respekt. Handledningen brukar ge klarhet, inre lugn och inspiration till nya lösningar.

Du kanske upplever frustration i en relation, eller att kommunikationen låst sig? Kanske behöver du överväga ett viktigt beslut?  Kanske känner du dig upprörd eller förvirrad? Eller något annat där det kan vara till hjälp att prata fritt med någon som inte är involverad men engagerad.

Handledningen kan vara individuell, i par eller grupper. Det kan vara ett enstaka tillfälle, eller ett upplägg med återkommande träffar. Samtalen är förstås konfidentiella.

Handledningen kan också ske som en medling mellan två personer (eller mindre grupper) som upplever konflikt och där kommunikationen låst sig. Medlingen ger en struktur för samtalet som kan stödja parterna att uttrycka sig och höra varandra. Det underlättar ett respektfullt sätt att komma till överenskommelser som alla kan acceptera och genomföra.

Tid           Varje tillfälle ca 1 tim. Möjlighet till både dag och kvällstid.

Plats        Digitalt eller i lokal centralt i Stockholm

Kostnad  800kr för individuella samtal. Grupper enligt överenskommelse beroende på antal och upplägg. För företag tillkommer moms.

Kontakt   Marianne Göthlin  info@skolande.se