Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 mars och 24 mars 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

  • Uttrycka dig med klarhet
  • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
  • Lyssna med närvaro och inlevelse
  • Visa uppskattning som stärker självförtroende
  • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
  • Medla mellan barn som hamnar i konflikt
  • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder.  Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Arbetssätt: Vi kommer utgå från Nonviolent Communications grundvärderingar och modell och pröva hur det kan bidra till klarhet och kontakt i olika situationer med barn. Deltagarna får möjlighet att arbeta med egna exempel. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Ledare:      Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:              Lördagarna den 10/3 och 24/3 –  kl 9 – 16:30

Plats:           Ängbybarnens förskolor, Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 3.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 3.200:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561