Handledning för föräldrar och pedagoger – NVC i kontakten med barn

Jag erbjuder handledning för föräldrar och pedagoger, både privat och professionellt. Meningen är att ge plats att reflektera över utmaningar i samspelet med barn och ungdomar. Du/ni får utrymme att sortera tankar och erfarenheter, jag lyssnar utan att döma och ger input. Tillsammans hittar vi möjligheter att kommunicera för att skapa trygghet och samarbete. Handledningen brukar leda till klarhet och inspiration till lösningar.

Handledningen kan vara individuell, i par eller grupper. Det kan vara ett enstaka tillfälle eller återkommande träffar. Allt efter önskemål och behov. Alla samtal är förstås konfidentiella.

Några exempel på teman som ofta återkommer i mina träffar med föräldrar/pedagoger

  • Sätta gränser med tydlighet och värme
  • Vara närvarande, och lyssna med empati
  • Förstå sig själv och ta ansvar för sina reaktioner
  • Ge uppskattning som stärker självkänslan
  • Ta hand om konflikter på ett sätt som ger trygghet, samspel och utveckling
  • Medla mellan barn som hamnar i konflikt

Det behövs både mycket glädje och empati, och en del friktion för att växa tillsammans!

Tid           Varje tillfälle ca 1 tim. Möjlighet till både dag och kvällstid.

Plats        Digitalt eller i lokal centralt i Stockholm

Kostnad  800kr för individuella samtal. För grupper enligt överenskommelse beroende på antal och upplägg. För företag tillkommer moms.

Kontakt   Marianne Göthlin  info@skolande.se 0704215561

Vill du ha stöd i samtal som är viktiga för dig?

Har du behov av förståelse, få sagt det du vill, våga stå upp för dig själv, mer ömsesidighet? Jag erbjuder handledning/coaching i empatisk kommunikation för individer och grupper, både privat och professionellt.

Avsikten är att ge utrymme att reflektera, sortera tankar och känslor, och nå fram till det som är genuint och viktigt. Jag lyssnar tålmodigt utan att döma och kan vara sällskap och stöd i att utforska möjligheter till samtal som bidrar till ömsesidig respekt. Handledningen brukar ge klarhet, inre lugn och inspiration till nya lösningar.

Du kanske upplever frustration i en relation, eller att kommunikationen låst sig? Kanske behöver du överväga ett viktigt beslut?  Kanske känner du dig upprörd eller förvirrad? Eller något annat där det kan vara till hjälp att prata fritt med någon som inte är involverad men engagerad.

Handledningen kan vara individuell, i par eller grupper. Det kan vara ett enstaka tillfälle, eller ett upplägg med återkommande träffar. Samtalen är förstås konfidentiella.

Handledningen kan också ske som en medling mellan två personer (eller mindre grupper) som upplever konflikt och där kommunikationen låst sig. Medlingen ger en struktur för samtalet som kan stödja parterna att uttrycka sig och höra varandra. Det underlättar ett respektfullt sätt att komma till överenskommelser som alla kan acceptera och genomföra.

Tid           Varje tillfälle ca 1 tim. Möjlighet till både dag och kvällstid.

Plats        Digitalt eller i lokal centralt i Stockholm

Kostnad  800kr för individuella samtal. Grupper enligt överenskommelse beroende på antal och upplägg. För företag tillkommer moms.

Kontakt   Marianne Göthlin  info@skolande.se“När någon förstått blir man lugn” – Strömstads tidning, mars 2018

Jag har haft förmånen att få dela med mig av NVC i ett projekt med avsikten att stärka empatisk kommunikation mellan vuxna och barn i Strömstads kommun. Jag har mött många professionella och engagerade pedagoger där senaste halvåret, och en kväll  i mars 2018 fick jag möjlighet att möta en större grupp föräldrar.  Ett mycket meningsfullt och stimulerande möte för mig! Lokalpressen kom till föreläsningen och så här blev artikeln.

 

New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci,  we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Now including a practice booklet  “Practise, practise, practise”, in paper or digital version.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Welcome to have a look at  http://visfera.com/

Questions and Answers

Journalist Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

1. What is the state of communication in common society in your opinion? Is the tendency of majority of people going towards violent or non-violent approach? Why and how is this obvious?
Towe: I see two different directions. One is pointing towards a more violent society where the language is used in a more aggressive way in the public arena. Some groups of young people use very harsh language and it is spreading rapidly among girls as well. Examples are bullying on internet, a more aggressive attitude in public dialogues. Another is the amount of violence that mass media is offering. The nature of the violence that is displayed has become nastier and we tolerate it more than before.

Read more Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

Life-Enriching Education Lab – LEE Lab in Europe

We are pleased to offer events to support NVC in education.

The Life-Enriching Education Lab (LEE Lab) is an event in line to further follow up on Marshall B. Rosenberg’s commitment to education.

The LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counselors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

Our intention with LEE Lab is to:

  • Create a lab environment for lab participants to explore together a set of key questions and topics relevant to their particular field of interest in education
  • Support co-learning and exchange of experience
  • Draw upon the leadership and expertise of a team of certified CNVC trainers who have in-depth experience in the field

We treasure the form of the LEE Lab which strongly reflects mutuality and everyone ́s contribution to create the space. It is very empowering to realize how much people are doing in the world. The actions shared reinforce our trust that we together can empathically influence education.

Brief background

In 1999 Marshall Rosenberg led the first NVC in Education meeting in Flagstaff, Arizona. It was an inspiring starting point for many of us to apply a systematic approach to NVC in education. Since that time, many trainers in many countries have done valuable ground work applying NVC in educational settings from preschool up to university level. We now have much to share with each other and with educators everywhere.

In 2015, Sura Hart (with Jean Morrison, Jared Finkelstein, Anniken Poulssen-Beer) worked on the design and pilot of the first LEE Lab which took place July 2016 in Albuquerque, New Mexico.

Since then LEE lab has been offered yearly. The three last ones in Europe and with the participation from school actors from many different countries.

Read more about the LEE Labs at https://www.nvcineducation.org/

Now we are looking forward to co-creating and co-facilitating a LEE Lab in Bosnia Herzegovina 2020.

Marianne Göthlin and a team of certified trainers including Corrylaura Van Bladel, Shona Cameron,  Gabriele Grunt, Giacomo Poleschi, Towe Widstrand.

Ny övningsbok i NVC

Öva, öva, öva

Nu är den här, övningsboken i NVC som jag drömt om att erbjuda sedan länge. Titeln är “Öva, öva, öva” och den innehåller ett antal övningar i ett pedagogiskt upplägg som passar alla som vill integrera NVC. Målet är att bidra till kontakt, ömsesidighet och respektfulla dialoger.

Se boken och annat material http://visfera.com/

Jag har ofta saknat bilder  som visar den klarhet jag upplever att NVC bidrar med. Tillsammans med En Dolci har jag nu skapat ett material i text och bild för att presentera och öva NVC, och som kan passa olika inlärningsstilar och olika miljöer. Material är testat i flera olika länder och feed-backen är väldigt positiv.

Lite om hur NVC kan bidra i förskolan

Lite om hur Nonviolent Communication kan bidra i förskolan

I förskolan är man inriktad på att skapa goda relationer och en trygg och stimulerande miljö för lärande och samverkan. Barnen ges möjlighet att utvecklas som individer, både socialt och kunskapsmässigt och får en erfarenhet av att vara en del av en gemenskap. Samverkan kring barnen både inom förskolan och med föräldrar ger många situationer där kommunikation och förståelse för olika behov och beteenden spelar en avgörande roll. Nonviolent Communication är ett förhållningssätt och en praktik som kan bidra till att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt, att lyssna empatiskt, att uttrycka sig ärligt och att samverka med människor i alla åldrar, även i utmanande situationer.

Några områden i kommunikationen med barn där NVC kan vara en värdefull guide:

·        Utrycka dig tydligt för att nå fram och underlätta samarbete

·        Sätta gränser utan att skuldbelägga eller hota

·        Uttrycka uppskattning så att det stärker självförtroende och självkänsla

·        Lyssna med närvaro och bekräfta barnen i deras upplevelser

·        Medla mellan barn och vara en modell för dem i att hantera konflikter

NVC ger vägledning hur vi kan sätta gränser på ett sätt som skapar tillit i relationerna. Vi behöver då kunna möta barnet där det är och anpassa vårt eget beteende efter det – utan att för den skull släppa ifrån oss ledarskapet. Ofta växlar vuxna mellan att vara dominanta och att ge efter för barnens önskningar. Här kan NVC vara ett stöd att i stunden hitta ett sätt som ger mer kontakt och ömsesidighet. Det bygger på att ha en samarbetsinriktad relation till barnet och använda sin spontana auktoritet och makt som vuxen utan att tvinga, straffa eller hota. Vi kan t ex säga: – Jag vill att du kommer och sitter här hos mig en stund. Istället för att säga: – Du måste sitta still nu, annars förstör du för de andra.

NVC betonar också ett respektfullt lyssnande som ger plats för olikheter. Att redan som barn få utveckla sin empatiska förmåga – genom att själv mötas med empati – är oerhört viktigt för att kunna förstå hur de handlingar man utför påverkar andra människor. Att kunna lyssna med empati, ta in vad den andra upplever i stunden, utan att försöka fixa eller komma med lösningar är något vi återkommer till i våra träningar. När barn inte vill det som vuxna föreslår  kan vi lyssna in och gissa vad barnet upplever för att få kontakt och undvika en maktkamp. – Är det så att du gärna skulle vilja fortsätta med det du gör för du tycker om det? Istället för att direkt försöka argumentera för att få barnet med på det du vill. – Alla ska gå ut nu. Det kommer att bli kul. Skynda dig så får du en cykel på gården. Att praktisera NVC kan ge ömsesidiga samtal som stärker barnen att värna sin integritet och samtidigt vara öppna för samarbete med andra.  

När det blir konflikter mellan barn fokuserar NVC på att förstå och bry sig om bådas behov och att skilja handlingar från person. Om t ex ett barn slår ett annat är det lätt att hamna i att det ena är ”offer” och den andra är ”förövare”, och det vi uttrycker då blir skuldbeläggande. För att vilja lära sig av sina misstag och hitta nya sätt som fungerar bättre med andra behöver man få först få full förståelse, empati, för sin upplevelse och det behov man försökte tillgodose. – Var det så att du också ville ha kul och då tog du den där bilen som A höll i? –  Och du A, blev du arg för du ville fortsätta leka med bilen?

Med NVC tränar vi också att uttrycka uppskattning till barnen på ett sätt som är stärker självförtroende och självkänsla. Beröm kan lätt, precis som kritik, bidra till en statisk, bedömande kommunikation som är mer klassifi­cerande än stärkande och kontaktskapande. Vi har en vana att tala om för andra vad de ÄR för något, snarare än vad de GÖR för något som vi gillar eller inte gillar. Vi säger t.ex. till ett barn ”- Du är duktig”, i stället för att säga ” – Titta, nu kunde du knyta skorna själv”. Faran i att vi får höra ospecifika bedömningar från ”auktorite­ter” är att vi inte utvecklar vår förmåga att självständigt bedöma egna och andras in­satser.  Med NVC tränar vi både att sakligt uttrycka vad barnen gör som vi uppskattar och att få barnen att känna sig värdefulla utan prestation – bara för att de finns till och är sig själva.

Det här var några korta exempel på hur NVC kan bidra i förskolan. Under de senaste 10 åren har jag och mina NVC-kollegor gjort flera olika projekt i förskolor och introducerat NVC till hundratals pedagoger. Jag gläder mig åt erfarenheter, utvärderingar och rapporter som beskriver hur NVC påverkat och berikat vardagen för dem som ägnat uppmärksamhet åt att reflektera över och integrera NVC. NVC kan ge en viktig bekräftelse på betydelsen av humanistiska värden och den omsorg som ofta är motivationen till att arbeta med barn. Det upplevs ofta som en lättnad och inspiration att få stöd att stå för dessa värden på ett tydligt sätt.

 

Marianne Göthlin, skolande.se, marianne@cnvc.se, 0704215561

 

 

Booklet with NVC introduction for schools

I have sometimes been missing NVC material to use when approaching educators and teachers. Now I have produced a booklet, together with Towe Widstrand, with the intention to give a short overview of NVC and how NVC can contribute in daily life school situations. The booklet is currently translated to English, German, Polish, French, Dutch,  Norwegian, Slovene, Italian and Czech.

If you are interested in buying booklets they are available  in my web shop. The booklet is about 25 pages, size A5 and costs 8€ plus sending cost. It is also available as E-book for download.