Handledning för föräldrar och pedagoger – NVC i kontakten med barn

Jag erbjuder handledning för föräldrar och pedagoger, både privat och professionellt. Meningen är att ge plats att reflektera över utmaningar i samspelet med barn och ungdomar. Du/ni får utrymme att sortera tankar och erfarenheter, jag lyssnar utan att döma och ger input. Tillsammans hittar vi möjligheter att kommunicera för att skapa trygghet och samarbete. Handledningen brukar leda till klarhet och inspiration till lösningar.

Handledningen kan vara individuell, i par eller grupper. Det kan vara ett enstaka tillfälle eller återkommande träffar. Allt efter önskemål och behov. Alla samtal är förstås konfidentiella.

Några exempel på teman som ofta återkommer i mina träffar med föräldrar/pedagoger

  • Sätta gränser med tydlighet och värme
  • Vara närvarande, och lyssna med empati
  • Förstå sig själv och ta ansvar för sina reaktioner
  • Ge uppskattning som stärker självkänslan
  • Ta hand om konflikter på ett sätt som ger trygghet, samspel och utveckling
  • Medla mellan barn som hamnar i konflikt

Det behövs både mycket glädje och empati, och en del friktion för att växa tillsammans!

Tid           Varje tillfälle ca 1 tim. Möjlighet till både dag och kvällstid.

Plats        Digitalt eller i lokal centralt i Stockholm

Kostnad  800kr för individuella samtal. För grupper enligt överenskommelse beroende på antal och upplägg. För företag tillkommer moms.

Kontakt   Marianne Göthlin  info@skolande.se 0704215561