NVC with children and teenagers, 19-21 Oct 2018, Vienna

Speak up and listen!  NVC with children & teenagers
Workshop with Marianne Göthlin and Gabriele Grunt
October 19 – 21th 2018 – in Vienna

In this workshop you will be supported as a teacher or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding. We will focus on finding a balance between clear leadership and taking the children´s point of view into account.   Read more here Speak up and listen

 

NVC in Education, 9-day program 2018-2019, Belgium

Living NVC-values in education

9-day program with Marianne Göthlin and Corrylaura Van Bladel

                        Start: october 2018
Blabla house for connection in  Laakdal, Belgium
More information on blabla-blabla.be

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education.  We will practice on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, to lead forth everyone’s potential and  learning from your mistakes without losing self-respect.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies Peeters, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

 • Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
 • Co-create a safe and supportive learning environment
 • Making and breaking rules with care
 • Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
 • Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
 • Daily life mediation with young people
 • Support children to be motivated by their eagerness to learn
 • Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, teachers, educators, counsellors practitioners and trainers!

 

Introduktionsdag i NVC, 6 mars 2018, Stockholm

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

Ur innehållet:

 • Skilja fakta från bedömningar
 • Känslor som vägledning till behov
 • Identifiera och uttrycka egna behov
 • Uttrycka tydliga önskemål
 • Lyssna med empati på sig själv och andra
 • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap 

Ledare:       Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:               Tisdagen 6 mars 2018  Kl. 9-16

Plats:           Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 1.600:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.600:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561

 

Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 mars och 24 mars 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

 • Uttrycka dig med klarhet
 • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
 • Lyssna med närvaro och inlevelse
 • Visa uppskattning som stärker självförtroende
 • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
 • Medla mellan barn som hamnar i konflikt
 • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder.  Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Arbetssätt: Vi kommer utgå från Nonviolent Communications grundvärderingar och modell och pröva hur det kan bidra till klarhet och kontakt i olika situationer med barn. Deltagarna får möjlighet att arbeta med egna exempel. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Ledare:      Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:              Lördagarna den 10/3 och 24/3 –  kl 9 – 16:30

Plats:           Ängbybarnens förskolor, Tegnebyvägen 37, Bromma

Kostnad:     Företag och organisationer 3.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 3.200:- inkl moms.  Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se  eller  tel 0704215561

 

6 dagars fördjupningsprogram i NVC, Stockholm

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 mars, 19-20 maj, 18-19 augusti 

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. Avsikten är att öva kommunikation som bidrar till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra, hemma eller på jobbet.

Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal.  Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv. 

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra? 

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Läs info här  6 dagar NVC 2018

Training for trainers, 16 day program 2018, Belgium

Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/