Information om Skarpnäcks Fria skola

Bakgrund

Skarpnäcks Fria skola, som finns i Skarpnäck utanför Stockholm, startade 1998 på initiativ av en föräldragrupp som ville vara med och påverka och engagera sig i sina barn skolgång. De var missnöjda med hur deras barn blev bemötta i skolan och oroade sig för hur barnen tappade lusten att lära redan i första klass. De ville ha en skola som tog läroplanens värdegrundsdel på allvar, med upplevelsebaserad undervisning med inspiration av natur och miljö. En skola där helhetssyn kring kunskap och demokratisk fostran märktes i praktiken.