Kan Nonviolent Communication tillföra något till den svenska skolan?

Från skolvärlden får vi ständigt rapporter om mobbing, kränkningar, våld, hot, skolk, stress, mål som inte uppfylls Många med mig oroar sig för utvecklingen när det gäller ungas språkbruk och värderingar. Detta trots att vi i svensk skola länge har haft ambitionen att ha barnens behov i centrum och en uttalad intention att samverka i arbetslag, mellan olika yrkeskategorier och över stadier för att skapa en bra lärandemiljö. Rapporterna visar att vi har mycket att göra för att skolan ska vara den trygga och inspirerande arbetsplats som vi önskar.
Läs hela texten NVC i skolan