6 dagars fördjupningsprogram i NVC, Stockholm

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 mars, 19-20 maj, 18-19 augusti 

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. Avsikten är att öva kommunikation som bidrar till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra, hemma eller på jobbet.

Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal.  Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv. 

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra? 

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Läs info här  6 dagar NVC 2018