3-day workshop NVC in Education, Belgium

Aug
7
9:30

Speak up and listen!

Communication is for everyone and everywhere, one of our most important life skills. We like for our children to learn both to speak up for themselves and to listen to others.

Let´s practice together and inspire the younger generation from how we speak!

In this workshop you will be supported as a teacher, staff or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding. We will practice clear communication which helps rules and agreements work, and deal with situations when agreements are broken, with respect and care.

Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, making clear requests, stating your opinion and your personal arguments based in needs, verbalize your dreams, learning from your mistakes without losing self-respect…
are some helpful skills when forming a life-enriching learning atmosphere and guiding basic democracy. Simply for everybody to speak up and listen!

Training in English with translation into Dutch.dig

Trainers: Marianne Göthlin & Corrylaura Van Bladel, CNVC certified trainers

http://blabla-blabla.be/events/driedaagse-marianne-gothlin/

Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

SepSep
1112

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Innehåll:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargöra kommunikation som underlättar samverkan och förebygger konflikter.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

– skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– förstå och uttrycka tankar, känslor och behov i en konflikt

– lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

– hitta strategier för problemlösande handlingar

NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid: 11-12 sept 2017 Kl 9 – 16:30

Plats: Centralt i Stockholm

Kostnad: Företag och organisationer 3.800:- + moms, mot faktura. Privatpersoner 3.800:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se .

 

 

En dags workshop, 19 mars 2017, Båstad

Mar
19
10:00

Fördjupad kontakt med dig själv och andra

Dagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i vardagliga exempel där vi vill stärka samverkan och hantera konflikter på ett fredligt sätt.

Ur innehållet:

 • Träna empatisk förståelse i olika samtalssituationer
 • Förstå känslornas roll i kommunikation
 • Utrycka tydliga önskemål
 • Berömma och kritisera på ett sätt som stärker personer och relationer
 • Hantera vardagskonflikter

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC sedan 1998

Tid: Söndagen den 19 mars 2017 Kl. 10:00 – 16:30

Lokal: Centralt i Båstad

Kostnad: Företag och organisationer 1.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.200:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se . Sista anmälningsdag den 6 mars. Du får en bekräftelse på din anmälan och mer information via mail.

 

 

Mera träning i NVC, Stockholm

Feb
20
9:00
Mar
27
9:00
Apr
24
9:00

Dialog för kontakt och ömsesidighet

De här dagarna vänder sig till dig som varit på introduktion eller träning tidigare och vill få stöd i att träna vidare för att kunna använda NVC i vardagen, hemma eller på jobbet. Kanske vill du också kunna dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Det empatiska förhållningssätt som NVC står för är enkelt att ta till sig och behöver sedan övas för att bli ett naturligt sätt att uttrycka sig och bemöta andra. Dagarna kommer därför i huvudsak att bestå av praktiska övningar, och där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel.

Vi kommer att träna på grunderna i NVC, möjligheten att tona in på empati för att skapa kontakt och ömsesidighet i samtal och möten. Vi utgår från några teman och skapar också delvis innehållet tillsammans när vi ses.

Några teman i kommunikation som vi kommer att beröra

 • Att uttrycka egna och lyssna till andras behov
 • Att ta ansvar för sina avsikter och sina egna reaktioner
 • Att lyssna på sig själv med empati
 • Att hantera ilska
 • Att ge uppskattning som stärker personer och relationer
 • Att lyssna med empati på andra, skilt från sympati
 • Att dra gränser och säga NEJ med klarhet och bibehållen kontakt
 • Att vända motstånd och låsningar till samverkan
 • Att avbryta i samtal på sätt som leder till kontakt

 

Tid: Måndagar 20 febr, 27 mars, 24 april 2017. Kl. 9:00-16:30

Plats: Heart&Hand, Allhelgonagatan 5, Stockholm, T-bana Skanstull

Ledare: Marianne Göthlin, certifierad tränare i NVC

Kostnad: 4.200:- + moms för de tre dagarna tillsammans.

Anmälan: info@skolande.se, senast 15 febr.

Vi blir en mindre grupp, max 16 personer. Det finns även möjlighet att delta i en eller två av dagarna, då blir kostnaden per dag 1500:- + moms.

En dags introduktion till NVC, 3 juni, Stockholm

Jun
3
9:00

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i vardagliga exempel där vi vill stärka samverkan och hantera konflikter på ett fredligt sätt.

Ur innehållet:

 • Träna empatisk förståelse i olika samtalssituationer
 • Förstå känslornas roll i kommunikation
 • Uttrycka egna behov och önskemål med tydlighet
 • Berömma och kritisera på ett sätt som stärker personer och relationer
 • Lyssna med empati på sig själv och andra

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid: Lördagen 3 juni 2017 Kl. 9-16

Plats: Heart&Hand, Allhelgonagatan 5, Stockholm, T-bana Skanstull

Kostnad: Företag och organisationer 1.400:- + moms, mot faktura. Privatpersoner 1.400:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se .