Mera träning i NVC, Stockholm (3 dagar)

Dialog för klarhet, kontakt och ömsesidighet

De här dagarna vänder sig till dig som varit på introduktion eller träning tidigare och vill få stöd i att träna vidare för att kunna använda NVC i vardagen, hemma eller på jobbet.   Kanske vill du också kunna dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Det empatiska förhållningssätt som NVC står för är enkelt att ta till sig och behöver sedan övas för att bli ett naturligt sätt att uttrycka sig och bemöta andra. Dagarna kommer därför i huvudsak att bestå av praktiska övningar, och där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel.

Vi kommer att träna på grunderna i NVC, möjligheten att tona in på empati för att skapa kontakt och ömsesidighet i samtal och möten.  Vi utgår från några teman och skapar också delvis innehållet tillsammans när vi ses.

Några teman i kommunikation som vi kommer att beröra

 • Att identifiera behov
 • Att ta ansvar för sina avsikter och sina egna reaktioner
 • Att lyssna på sig själv med empati
 • Att förstå och hantera ilska
 • Att ge uppskattning som stärker personer och relationer
 • Att lyssna med empati på andra, skilt från sympati
 • Att dra gränser och säga NEJ med klarhet och bibehållen kontakt
 • Att vända motstånd och låsningar till samverkan
 • Att avbryta i samtal på sätt som leder till kontakt

Tid: Måndagar  20 febr, 27 mars, 24 april 2017.  Kl. 9:00-16:30

Plats: Heart&Hand, Allhelgonagatan 5, Stockholm, T-bana Skanstull

Ledare: Marianne Göthlin, certifierad tränare i NVC

Kostnad: 4.200:- + moms för de tre dagarna tillsammans.

Anmälan: info@skolande.se, senast 7 febr.

Vi blir en mindre grupp, max 16 personer. Det finns även möjlighet att delta i en eller två av dagarna, då blir kostnaden per dag 1500:- + moms.

En dags workshop, 19 mars 2017, Båstad

Dagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i vardagliga exempel där vi vill stärka samverkan och hantera konflikter på ett fredligt sätt.

Ur innehållet:

 • Träna empatisk förståelse i olika samtalssituationer
 • Förstå känslornas roll i kommunikation
 • Utrycka tydliga önskemål
 • Berömma och kritisera på ett sätt som stärker personer och relationer
 • Hantera vardagskonflikter

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC sedan 1998

Tid: Söndagen den 19 mars 2017 Kl. 10:00 – 16:30

Lokal: Centralt i Båstad

Kostnad: Företag och organisationer 1.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.200:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se . Sista anmälningsdag den 6 mars. Du får en bekräftelse på din anmälan och mer information via mail.