En dags workshop, 19 mars 2017, Båstad

Dagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hemma eller på jobbet.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intentionen är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera i klarhet, goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i vardagliga exempel där vi vill stärka samverkan och hantera konflikter på ett fredligt sätt.

Ur innehållet:

  • Träna empatisk förståelse i olika samtalssituationer
  • Förstå känslornas roll i kommunikation
  • Utrycka tydliga önskemål
  • Berömma och kritisera på ett sätt som stärker personer och relationer
  • Hantera vardagskonflikter

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC sedan 1998

Tid: Söndagen den 19 mars 2017 Kl. 10:00 – 16:30

Lokal: Centralt i Båstad

Kostnad: Företag och organisationer 1.200:- + moms, mot faktura.

Privatpersoner 1.200:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se . Sista anmälningsdag den 6 mars. Du får en bekräftelse på din anmälan och mer information via mail.