Vill du sortera dina tankar och få stöd i samtal som är viktiga för dig?

Jag erbjuder handledning/konsultation i kommunikation både för privatpersoner och i arbetsrelaterade situationer. Avsikten är att ge dig utrymme att reflektera, fånga upp vad du säger till dig själv och andra och förstå dina känslomässiga reaktioner. Du blir hörd och kan få klarhet i det du upplever. 

Du kanske inte får den kontakt du vill ha med personer nära dig?

Du kanske hamnar i maktkamp om vem och vad som är rätt o fel?

Du kanske har ett dilemma och är osäker på hur du ska göra?

Du kanske upplever att kommunikationen låst sig?

Eller vill du få stöd i ditt NVC-lärande och träna individuellt med dina exempel?

Handledningen utgår från ett empatiskt förhållningssätt, att tolka och förstå känslor och behov. Min erfarenhet är att handledningen leder till klarhet och lugn, och ger inspiration till lösningar.

Handledningen kan vara individuell, i par eller i grupper (familjemedlemmar, arbetslag etc). Det kan vara en enstaka gång, eller ett upplägg med återkommande träffar. Allt efter dina önskemål och behov.

Direkt stöd med medling

Handledningen kan också ske som en medling mellan två personer (eller mindre grupper) som upplever konflikt och där kommunikationen låst sig. Medlingen ger en struktur för samtalet som kan stödja parterna att uttrycka sig och höra varandra. Därmed underlättas ett respektfullt sätt att komma till överenskommelser som båda parter kan acceptera och samverka kring.

Marianne Göthlin, lärare, handledare och certifierad tränare i Nonviolent Communication .

Tider för konsultation/handledning erbjuds både dag o kvällstid, vardag o helg.

Maila info@skolande.se med ditt önskemål.

Tid vid varje tillfälle 1 tim. Kostnad 800kr + moms (1000kr) per tillfälle. Privatpersoner 600kr- 800kr. Betalning mot faktura eller direkt via bankgiro eller Swish.

Lokal centralt i Stockholm. (Alternativt att jag kommer till dig/er).

Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Samtalen är förstås konfidentiella.