Marianne

Marianne Göthlin, Stockholm, Sverige

Lærer, rådgiver og sertifisert trener i NVC. Jeg fikk min lærer grad fra The Teacher Institute i Stockholm 1988, Etter som jeg begynte å undervise. Jeg underviste i den svenske staten skolesystemet for 10 år. Men, et vendepunkt for meg siden 1990, som direkte påvirket retningen av min undervisning var opplæring i NVC. Jeg var hovedsakelig påvirket av læren om Marshall Rosenberg, Ph.D. og en av hans tidligste sertifiserte NVC trenere, Towe Widstrand i Stockholm.

Gjennom årene har jeg funnet det svært interessant og meningsfylt å lære, forstå og integrere NVC i mitt liv. Jeg har fortsatt å utforske mulighetene for å utvikle skoler og barnehager basert på NVC-prinsippene sammen med andre. Først som en skole lærer og en del av den pedagogiske ledelsen i en statlig skole i Stockholm-forstaden, senere som lærer trener dele NVC med ansatte i mange skoler, barnehager og lærer institutter over hele Sverige. I 1998 Jeg var en del av grunnla en skole (Skarpnäcks gratis skole) bygget på NVC, a rewarding experience.

Jeg ble sertifisert som trener i NVC 1998 og har siden da tilbudt treninger, foredrag, prosjekter i NVC. Jeg tilbyr også rådgivning og formidling til private personer og på arbeidsplasser. De siste årene har jeg delt NVC internasjonalt, been a trainer on many IITs together and I cooperate with many trainers from different countries.