Vill du sortera dina tankar och få stöd i samtal som är viktiga för dig?

Jag erbjuder handledning/konsultation i kommunikation både för privatpersoner och i arbetsrelaterade situationer. Avsikten är att ge dig utrymme att reflektera, fånga upp vad du säger till dig själv och andra och förstå dina känslomässiga reaktioner. Du blir hörd och kan få klarhet i det du upplever. 

Du kanske inte får den kontakt du vill ha med personer nära dig?

Du kanske hamnar i maktkamp om vem och vad som är rätt o fel?

Du kanske har ett dilemma och är osäker på hur du ska göra?

Du kanske upplever att kommunikationen låst sig?

Eller vill du få stöd i ditt NVC-lärande och träna individuellt med dina exempel?

Handledningen utgår från ett empatiskt förhållningssätt, att tolka och förstå känslor och behov. Min erfarenhet är att handledningen leder till klarhet och lugn, och ger inspiration till lösningar.

Handledningen kan vara individuell, i par eller i grupper (familjemedlemmar, arbetslag etc). Det kan vara en enstaka gång, eller ett upplägg med återkommande träffar. Allt efter dina önskemål och behov.

Direkt stöd med medling

Handledningen kan också ske som en medling mellan två personer (eller mindre grupper) som upplever konflikt och där kommunikationen låst sig. Medlingen ger en struktur för samtalet som kan stödja parterna att uttrycka sig och höra varandra. Därmed underlättas ett respektfullt sätt att komma till överenskommelser som båda parter kan acceptera och samverka kring.

Marianne Göthlin, lärare, handledare och certifierad tränare i Nonviolent Communication .

Tider för konsultation/handledning erbjuds både dag o kvällstid, vardag o helg.

Maila info@skolande.se med ditt önskemål.

Tid vid varje tillfälle 1 tim. Kostnad 800kr + moms (1000kr) per tillfälle. Privatpersoner 600kr- 800kr. Betalning mot faktura eller direkt via bankgiro eller Swish.

Lokal centralt i Stockholm. (Alternativt att jag kommer till dig/er).

Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Samtalen är förstås konfidentiella.“När någon förstått blir man lugn” – Strömstads tidning, mars 2018

Jag har haft förmånen att få dela med mig av NVC i ett projekt med avsikten att stärka empatisk kommunikation mellan vuxna och barn i Strömstads kommun. Jag har mött många professionella och engagerade pedagoger där senaste halvåret, och en kväll  i mars 2018 fick jag möjlighet att möta en större grupp föräldrar.  Ett mycket meningsfullt och stimulerande möte för mig! Lokalpressen kom till föreläsningen och så här blev artikeln.

 

New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci,  we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Now also including a practice booklet  “Practise, practise, practise”.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Welcome to have a look at  http://visfera.com/

Questions and Answers

Journalist Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

1. What is the state of communication in common society in your opinion? Is the tendency of majority of people going towards violent or non-violent approach? Why and how is this obvious?
Towe: I see two different directions. One is pointing towards a more violent society where the language is used in a more aggressive way in the public arena. Some groups of young people use very harsh language and it is spreading rapidly among girls as well. Examples are bullying on internet, a more aggressive attitude in public dialogues. Another is the amount of violence that mass media is offering. The nature of the violence that is displayed has become nastier and we tolerate it more than before.

Read more Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

Life-Enriching Education Lab – LEE Lab in Europe

We are pleased to offer events to support NVC in education.

The Life-Enriching Education Lab (LEE Lab) is an event in line to further follow up on Marshall B. Rosenberg’s commitment to education.

The LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counselors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

Our intention with LEE Lab is to:

  • Create a lab environment for lab participants to explore together a set of key questions and topics relevant to their particular field of interest in education
  • Support co-learning and exchange of experience
  • Draw upon the leadership and expertise of a team of certified CNVC trainers who have in-depth experience in the field

We treasure the form of the LEE Lab which strongly reflects mutuality and everyone ́s contribution to create the space. It is very empowering to realize how much people are doing in the world. The actions shared reinforce our trust that we together can empathically influence education.

Brief background

In 1999 Marshall Rosenberg led the first NVC in Education meeting in Flagstaff, Arizona. It was an inspiring starting point for many of us to apply a systematic approach to NVC in education. Since that time, many trainers in many countries have done valuable ground work applying NVC in educational settings from preschool up to university level. We now have much to share with each other and with educators everywhere.

In 2015, Sura Hart (with Jean Morrison, Jared Finkelstein, Anniken Poulssen-Beer) worked on the design and pilot of the first LEE Lab which took place July 2016 in Albuquerque, New Mexico.

Since then LEE lab has been offered yearly. The three last ones in Europe and with the participation from school actors from many different countries.

Read more about the LEE Labs at https://www.nvcineducation.org/

Now we are looking forward to co-creating and co-facilitating a LEE Lab in Bosnia Herzegovina 2020.

Marianne Göthlin and a team of certified trainers including Corrylaura Van Bladel, Shona Cameron,  Gabriele Grunt, Giacomo Poleschi, Towe Widstrand.

Ny övningsbok i NVC

Nu är den här, övningsboken i NVC som jag drömt om att erbjuda sedan länge. Titeln är “Öva, öva, öva” och den innehåller ett antal övningar i ett pedagogiskt upplägg som passar alla som vill integrera NVC. Målet är att bidra till kontakt, ömsesidighet och respektfulla dialoger.

Se boken och annat material http://visfera.com/

Jag har ofta saknat bilder  som visar den klarhet jag upplever att NVC bidrar med. Tillsammans med En Dolci har jag nu skapat ett material i text och bild för att presentera och öva NVC, och som kan passa olika inlärningsstilar och olika miljöer. Material är testat i flera olika länder och feed-backen är väldigt positiv.

Lite om hur NVC kan bidra i förskolan

Lite om hur Nonviolent Communication kan bidra i förskolan

I förskolan är man inriktad på att skapa goda relationer och en trygg och stimulerande miljö för lärande och samverkan. Barnen ges möjlighet att utvecklas som individer, både socialt och kunskapsmässigt och får en erfarenhet av att vara en del av en gemenskap. Samverkan kring barnen både inom förskolan och med föräldrar ger många situationer där kommunikation och förståelse för olika behov och beteenden spelar en avgörande roll. Nonviolent Communication är ett förhållningssätt och en praktik som kan bidra till att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt, att lyssna empatiskt, att uttrycka sig ärligt och att samverka med människor i alla åldrar, även i utmanande situationer.

Några områden i kommunikationen med barn där NVC kan vara en värdefull guide:

·        Utrycka dig tydligt för att nå fram och underlätta samarbete

·        Sätta gränser utan att skuldbelägga eller hota

·        Uttrycka uppskattning så att det stärker självförtroende och självkänsla

·        Lyssna med närvaro och bekräfta barnen i deras upplevelser

·        Medla mellan barn och vara en modell för dem i att hantera konflikter

NVC ger vägledning hur vi kan sätta gränser på ett sätt som skapar tillit i relationerna. Vi behöver då kunna möta barnet där det är och anpassa vårt eget beteende efter det – utan att för den skull släppa ifrån oss ledarskapet. Ofta växlar vuxna mellan att vara dominanta och att ge efter för barnens önskningar. Här kan NVC vara ett stöd att i stunden hitta ett sätt som ger mer kontakt och ömsesidighet. Det bygger på att ha en samarbetsinriktad relation till barnet och använda sin spontana auktoritet och makt som vuxen utan att tvinga, straffa eller hota. Vi kan t ex säga: – Jag vill att du kommer och sitter här hos mig en stund. Istället för att säga: – Du måste sitta still nu, annars förstör du för de andra.

NVC betonar också ett respektfullt lyssnande som ger plats för olikheter. Att redan som barn få utveckla sin empatiska förmåga – genom att själv mötas med empati – är oerhört viktigt för att kunna förstå hur de handlingar man utför påverkar andra människor. Att kunna lyssna med empati, ta in vad den andra upplever i stunden, utan att försöka fixa eller komma med lösningar är något vi återkommer till i våra träningar. När barn inte vill det som vuxna föreslår  kan vi lyssna in och gissa vad barnet upplever för att få kontakt och undvika en maktkamp. – Är det så att du gärna skulle vilja fortsätta med det du gör för du tycker om det? Istället för att direkt försöka argumentera för att få barnet med på det du vill. – Alla ska gå ut nu. Det kommer att bli kul. Skynda dig så får du en cykel på gården. Att praktisera NVC kan ge ömsesidiga samtal som stärker barnen att värna sin integritet och samtidigt vara öppna för samarbete med andra.  

När det blir konflikter mellan barn fokuserar NVC på att förstå och bry sig om bådas behov och att skilja handlingar från person. Om t ex ett barn slår ett annat är det lätt att hamna i att det ena är ”offer” och den andra är ”förövare”, och det vi uttrycker då blir skuldbeläggande. För att vilja lära sig av sina misstag och hitta nya sätt som fungerar bättre med andra behöver man få först få full förståelse, empati, för sin upplevelse och det behov man försökte tillgodose. – Var det så att du också ville ha kul och då tog du den där bilen som A höll i? –  Och du A, blev du arg för du ville fortsätta leka med bilen?

Med NVC tränar vi också att uttrycka uppskattning till barnen på ett sätt som är stärker självförtroende och självkänsla. Beröm kan lätt, precis som kritik, bidra till en statisk, bedömande kommunikation som är mer klassifi­cerande än stärkande och kontaktskapande. Vi har en vana att tala om för andra vad de ÄR för något, snarare än vad de GÖR för något som vi gillar eller inte gillar. Vi säger t.ex. till ett barn ”- Du är duktig”, i stället för att säga ” – Titta, nu kunde du knyta skorna själv”. Faran i att vi får höra ospecifika bedömningar från ”auktorite­ter” är att vi inte utvecklar vår förmåga att självständigt bedöma egna och andras in­satser.  Med NVC tränar vi både att sakligt uttrycka vad barnen gör som vi uppskattar och att få barnen att känna sig värdefulla utan prestation – bara för att de finns till och är sig själva.

Det här var några korta exempel på hur NVC kan bidra i förskolan. Under de senaste 10 åren har jag och mina NVC-kollegor gjort flera olika projekt i förskolor och introducerat NVC till hundratals pedagoger. Jag gläder mig åt erfarenheter, utvärderingar och rapporter som beskriver hur NVC påverkat och berikat vardagen för dem som ägnat uppmärksamhet åt att reflektera över och integrera NVC. NVC kan ge en viktig bekräftelse på betydelsen av humanistiska värden och den omsorg som ofta är motivationen till att arbeta med barn. Det upplevs ofta som en lättnad och inspiration att få stöd att stå för dessa värden på ett tydligt sätt.

 

Marianne Göthlin, skolande.se, marianne@cnvc.se, 0704215561

 

 

Booklet with NVC introduction for schools

I have sometimes been missing NVC material to use when approaching educators and teachers. Now I have produced a booklet, together with Towe Widstrand, with the intention to give a short overview of NVC and how NVC can contribute in daily life school situations. The booklet is currently translated to English, German, Polish, French, Dutch,  Norwegian, Slovene, Italian and Czech.

If you are interested in buying booklets they are available  in my web shop. The booklet is about 25 pages, size A5 and costs 8€ plus sending cost. It is also available as E-book for download.

Bok om konflikthantering i utbildning

Jag har medverkat med ett kapitel om NVC i en bok som heter: Konflikthantering i professionellt lärarskap. Här kan du läsa om innehållet från bokens baksida. Boken finns att köpa på Gleerups förlag.

Konflikter är en naturlig del av skolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en konflikt hanteras väl kan konflikten vara ett tillfälle att träna sig i att uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar, reflektera över sitt eget och andras deltagande samt att tänka igenom samspelets förlopp.

Forskningen visar också att när lärare får kunskap om konflikthantering behöver de inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter och till disciplinering. Det innebär i sin tur att tiden för lärande ökar. Hur ska då en lärare hantera de konflikter som uppstår i skolan så att de kan bli goda lärandetillfällen?

Konflikthantering i professionellt lärarskap innehåller såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap och kan ses som en orientering i kunskapsfältet. Författarna utgår ifrån förhållningssätt som stämmer väl överens med den dialektiska kunskapssyn och värdesystem som finns inskrivet i skolans uppdrag.

Boken riktar sig framför allt till lärarstudenter och lärarutbildare samt till yrkesverksamma lärare på olika nivåer, till fritidspedagoger och skolledare.

Samtliga medverkande författare arbetar dagligen med konflikthantering, teoretiskt och/eller praktiskt. Medverkande i boken är Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Marianne Göthlin, Towe Widstrand, Pat Patfoort och Arja Kostiainen.

Redaktörer för boken är Ilse Hakvoort, universitetslektor i pedagogik, verksam vid Göteborgs universitet, och Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, verksam vid Yrkeshögskolan, Göteborg.