Training for trainers, 16 day program 2018, Belgium

Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/

Life-Enriching Education Lab, 7-13 April 2018, Belgium

The Center for Nonviolent Communication presents a new offering in the CNVC training line up to further Marshall B. Rosenberg’s commitment to education, the Life- Enriching Education LAB (LEE Lab).

Next LEE Lab will take place in Belgium, 7-13 April 2018.

This LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counsellors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

For more information read the flyer here leelab 2018 flyer_n

or visit cnvc.org http://www.cnvc.org/iit/2018-lee-lab-belgium-april or the local organizers’ website:  blabla-blabla.be

 

Förstå och träna grunderna i NVC, 18-19 nov, Stockholm

Den här träningen vänder sig till dig som är nyfiken på och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra i din vardagskommunikation.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i egna exempel där vi vill stärka samverkan och hantera olikheter på ett respektfullt sätt.

Ur innehållet:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Träna empatisk förståelse i olika samtalssituationer
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Läs mer här  NVC 18-19 nov 2017 F

Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC 

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Innehåll:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargöra kommunikation som underlättar samverkan och förebygger konflikter.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

– skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– förstå och uttrycka tankar, känslor och behov i en konflikt

– lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

– hitta strategier för problemlösande handlingar

 NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Ledare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i NVC

Tid:  11-12 sept 2017  Kl 9 – 16:30

Plats:  Centralt i Stockholm

Kostnad: Företag och organisationer 3.800:- + moms, mot faktura. Privatpersoner 3.800:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Kontakt och anmälan: Till mail: info@skolande.se .

 

 

Questions and Answers

Journalist Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

1. What is the state of communication in common society in your opinion? Is the tendency of majority of people going towards violent or non-violent approach? Why and how is this obvious?
Towe: I see two different directions. One is pointing towards a more violent society where the language is used in a more aggressive way in the public arena. Some groups of young people use very harsh language and it is spreading rapidly among girls as well. Examples are bullying on internet, a more aggressive attitude in public dialogues. Another is the amount of violence that mass media is offering. The nature of the violence that is displayed has become nastier and we tolerate it more than before.

Read more Interview with Towe Widstrand and Marianne Göthlin

Life-Enriching Education Lab – LEE Lab in Europe

We are pleased to offer events to support NVC in education.

The Life-Enriching Education Lab (LEE Lab) is an event in line to further follow up on Marshall B. Rosenberg’s commitment to education.

The LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counselors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

Our intention with LEE Lab is to:

  • Create a lab environment for lab participants to explore together a set of key questions and topics relevant to their particular field of interest in education
  • Support co-learning and exchange of experience
  • Draw upon the leadership and expertise of a team of certified CNVC trainers who have in-depth experience in the field

We treasure the form of the LEE Lab which strongly reflects mutuality and everyone ́s contribution to create the space. It is very empowering to realize how much people are doing in the world. The actions shared reinforce our trust that we together can empathically influence education.

Brief background

In 1999 Marshall Rosenberg led the first NVC in Education meeting in Flagstaff, Arizona. It was an inspiring starting point for many of us to apply a systematic approach to NVC in education. Since that time, many trainers in many countries have done valuable ground work applying NVC in educational settings from preschool up to university level. We now have much to share with each other and with educators everywhere.

In 2015, Sura Hart (with Jean Morrison, Jared Finkelstein, Anniken Poulssen-Beer) worked on the design and pilot of the first LEE Lab which took place July 2016 in Albuquerque, New Mexico.

Since then LEE lab has been offered yearly. The three last ones in Europe and with the participation from school actors from many different countries.

Read more about the LEE Labs at https://www.nvcineducation.org/

Now we are looking forward to co-creating and co-facilitating a LEE Lab in Bosnia Herzegovina 2020.

Marianne Göthlin and a team of certified trainers including Corrylaura Van Bladel, Shona Cameron,  Gabriele Grunt, Giacomo Poleschi, Towe Widstrand.

Ny övningsbok i NVC

Nu är den här, övningsboken i NVC som jag drömt om att erbjuda sedan länge. Titeln är “Öva, öva, öva” och den innehåller ett antal övningar i ett pedagogiskt upplägg som passar alla som vill integrera NVC. Målet är att bidra till kontakt, ömsesidighet och respektfulla dialoger.

Se boken och annat material http://visfera.com/

Jag har ofta saknat bilder  som visar den klarhet jag upplever att NVC bidrar med. Tillsammans med En Dolci har jag nu skapat ett material i text och bild för att presentera och öva NVC, och som kan passa olika inlärningsstilar och olika miljöer. Material är testat i flera olika länder och feed-backen är väldigt positiv.