New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, Norsk, Tysk, Italiensk, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

NVC som en guide i hverdagen kommunikasjon,,sv,NVC helg workshop,,id,Dele NVC i utdanning,,en,treningsprogram,,en,dag utdype program,,en,LEE Lab,,en,dagers program,,en, 25-26 november, Göteborg

November
25
9:00

Den här träningen vänder sig till dig som vill få stöd i att träna NVC för att kunna stärka förståelse och kontakt i vardagen, hjemme eller på jobben. Kanske har du märkt att förhållningssättet gör skillnad och vill öva mer för att det ska bli ett naturligt sätt att uttrycka dig och bemöta dig själv och andra.

Dagarna kommer i till största delen att bestå av praktiska övningar, där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel. Vi blir en mindre grupp, max 16 personer.

Les mer her

NVC guide i vardagen Gbg 17

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm, våren 2018

Februar
10
9:00
Sea
17
9:00
Mai
19
9:00

Empatisk kommunikation – för meningsfull kontakt hemma eller på jobbet

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm under vinter/vår 2018

10-11 feb, 17-18 Mars, 19-20 Mai

Intentionen med programmet är att öva kommunikation som ger möjlighet till förståelse och samarbete när vi möts i våra olikheter. Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer klar över vad du behöver och kunna uttrycka det oftare?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på att energi går åt till att ta hand om vardagliga konflikter och skulle vilja ha mer lätthet och glädje?

Läs info här NVC Fördj program 2018

Training for trainers, 16 day program 2018, Belgia

Jun ’18
8
0:00
Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/

Sharing NVC in Education, training program 2018, Italia

Jan ’18
3
0:00

Together with my trainer colleagues Meri Ciuti and Cristina Buongiorno , we offer a training program for people interested in sharing NVC in education. In this program you will be supported as a teacher, staff or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding.

8 days of training during 2018, dates as follows:

April 21-24 and July 22-28

More info to come

Livs berikende Utdanning Lab – LEE Lab, 7-13 April 2018, Belgia

Nov ’001
30
0:00
Apr ’18
7
0:00

The Center for Nonviolent Communication presents a new offering in the CNVC training line up to further Marshall B. Rosenberg’s commitment to education, the Life- Enriching Education LAB (aka LEE Lab).

Next LEE Lab will take place in Belgium, second week of April 2018.

This LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counsellors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

For more information visit cnvc.org or the local organizerswebsite: blabla-blabla.be

 

Förstå och träna grunderna i NVC, 18-19 november, Stockholm

November
18
9:00

Den här träningen vänder sig till dig som är nyfiken på och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra i din vardagskommunikation.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i egna exempel där vi vill stärka samverkan och hantera olikheter på ett respektfullt sätt.

Fra innholdet:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Øv empatisk forståelse i ulike situasjoner kaller
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Les mer her NVC 18-19 november 2017 F

Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

SeptemberSeptember
1112

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Innhold:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargjøre kommunikasjon som muliggjør samarbeid og hindrer konflikter,,sv,Identifisere kommunikasjon kan føre til misforståelser og konflikter,,sv,praktisere,,sv,noen grunnleggende ferdigheter i konflikthåndtering som,,sv,være ulike tolkninger og vurderinger av faktiske beskrivelser av hva som skjedde,,sv,lytte til andres behov,,sv,uavhengig av hvordan de er uttrykt,,sv,for eksempel ved sinne,,sv,beskyldninger,,sv,finne strategier for problemløsning handlinger,,sv,NVC mekling,,sv,Forstå og praktisere hvordan du på en respektfull måte, bidra til en konflikt mellom andre,,sv,Øv retning å ta kontakt og hjelpe partene til å høre hverandres behov i situasjonen,,sv,Sentralt i Stockholm,,sv,Les invitasjonen her,,en,Dypere kontakt med deg selv og andre,,sv,søndag,,sv.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

– skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– forstå og uttrykke ideer, følelser og behov i en konflikt

– lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

– hitta strategier för problemlösande handlingar

NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Leaders: Marianne Göthlin, lærere og sertifisert trener i NVC

Tid: 11-12 syv 2017 Tid 9 – 16:30

Plassering: Centralt i Stockholm

Cost: Bedrifter og organisasjoner 3.800:- + moms, mot faktura. Enkeltpersoner 3.800:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunsj.

Kontakt og varsling: Till mail: info@skolande.se .