NVC med barn og tenåringer,en, 19-21 Oktober 2018, Wien

Oktober
19
0:00

Speak up and listen! NVC with children & teenagers
Workshop with Marianne Göthlin and Gabriele Grunt
Oktober 19 – 21th 2018 – in Vienna

In this workshop you will be supported as a teacher or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding. We will focus on finding a balance between clear leadership and taking the children´s point of view into account. Les mer her Speak up and listen

 

NVC in Education, 9-day program 2018-2019, Belgia

Oktober
28
0:00
Mar & nbsp; '19,,en,Levende NVC-verdier i utdanning,,en,dagsprogram med Marianne Göthlin og Corrylaura Van Bladel,,en,Start,,en,oktober,,en,Blabla hus for tilkobling i Laakdal,,en,Mer informasjon om blabla-blabla.be,,en,Dette,,en,dagsprogram er utviklet for folk som er interessert i å integrere NVC-verdier i utdanning,,en,Vi vil øve på å skape læringssamfunn som dyrker gjensidig respekt,,en,samarbeid,,en,medfølende samspill og engasjert læring,,en,I dette programmet vil du øve på å være en rollemodell for tydelig kommunikasjon,,en,angir din mening og dine personlige argumenter basert på behov,,en,verbaliser drømmene dine,,en,er alle nyttige ferdigheter når de danner et livsrikende læreriklima og styrer grunnleggende demokrati,,en,Dette inkluderer også å fremme selvomsorg,,en
4
0:00
Aug ’19
5
0:00

Living NVC-values in education

9-day program with Marianne Göthlin and Corrylaura Van Bladel

Start: october 2018
Blabla house for connection in Laakdal, Belgia
More information on blabla-blabla.be

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education. We will practice on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, å lede frem alles potensial og lære av dine feil uten å miste selvrespekt,,en,Som deltaker,,en,Du vil bli med et team av erfarne trenere dedikert til å dyrke NVC innen utdanning,,en,Tillegg til verkstedsdagen,,en,Du får muligheten til å trene i mindre grupper og øyeblikk mellom treningsdager med støtte fra Annelies Peeters,,en,trener fra Blabla,,en,Noen temaer vi skal delta på,,en,Dekk forståelsen av hva Marshall Rosenberg heter "gjensidig utdanning".,,en,Samarbeide et trygt og støttende læringsmiljø,,en,Å gjøre og bryte regler med forsiktighet,,en,Balanse mellom klart lederskap og ta barns synspunkt i,,en,Løse konflikter og forebygge eller de-eskalere vold,,en,Dagliglivsmedling med unge mennesker,,en.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies Peeters, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

 • Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
 • Co-create a safe and supportive learning environment
 • Making and breaking rules with care
 • Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
 • Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
 • Daily life mediation with young people
 • Støtt barn for å være motivert av deres iver for å lære,,en,Lær av erfaringer fra NVC-prosjekter på skolen,,en,Kom og del,,en,lære,,en,bidra til et fellesskap av foreldre,,en,rådgivere utøvere og trenere,,en,Når noen forstår, blir du rolig,,sv,Strømstads avis,,sv
 • Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, lærere, lærere, counsellors practitioners and trainers!

 

“När någon förstått blir man lugn” – Strömstads tidning, Mars 2018

Jag har haft förmånen att få dela med mig av NVC i ett projekt med avsikten att stärka empatisk kommunikation mellan vuxna och barn i Strömstads kommun. Jag har mött många professionella och engagerade pedagoger där senaste halvåret, och en kväll i mars 2018 fick jag möjlighet att möta en större grupp föräldrar. Ett mycket meningsfullt och stimulerande möte för mig! Lokalpressen kom till föreläsningen och så här blev artikeln.

 

Innledning Dag i NVC, 6 Mars 2018, Stockholm

Sea
6
9:00

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, hjemme eller på jobben.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Intensjonen er å skape kontakt med en empatisk tilnærming som vektlegger ærlighet og empati. Troverdigheten av samtalen vil bli styrket, og kan føre til klarhet, gode relasjoner og felles utvikling.

Fra innholdet:

 • Skille fakta fra dommer,,sv,Følelser som en guide til behovene,,sv,Identifisere og uttrykke sine egne behov,,sv,Uttrykke klare preferanser,,sv,Fire måter å reagere på et vanskelig budskap,,sv,tirsdag,,sv,September & nbsp; '18,,en,Lagre datoene for vår årlige NVC uke med fokus på egenomsorg,,en,Vi har kommet til å elske Agistri og hvordan atmosfæren på Rosy's lille landsbyen støtter en dyp følelse av rekreasjon for våre grupper,,en,siden,,en,Denne treningen er for de som ønsker å få støtte i å praktisere NVC for å styrke forståelse og kontakt i hverdagen,,sv
 • Känslor som vägledning till behov
 • Identifiera och uttrycka egna behov
 • Uttrycka tydliga önskemål
 • Lyssna med empati på sig själv och andra
 • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap

Leaders: Marianne Göthlin, lærere og sertifisert trener i NVC

Tid: Tisdagen 6 Mars 2018 Tid. 9-16

Plassering: Tegnebyvägen 37, Bromma

Cost: Bedrifter og organisasjoner 1.600:- + moms, mot faktura.

Enkeltpersoner 1.600:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunsj.

Kontakt og varsling: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

Sea
10
9:00
Sea
24
9:00

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 Mars og 24 Mars 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

 • Uttrycka dig med klarhet
 • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
 • Lyssna med närvaro och inlevelse
 • Visa uppskattning som stärker självförtroende
 • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
 • Medla mellan barn som hamnar i konflikt
 • Forstå deg selv og ta vare på dine reaksjoner - lytt med empati for deg selv,,sv,I løpet av kurset, vil jeg gi eksempler på hvordan empatisk kommunikasjon gjort en forskjell for meg som lærer og foreldre,,sv,Det har hjulpet meg til å formidle de verdiene jeg står for, slik at barn forstår og ønsker å samarbeide,,sv,Det har også vært nyttig å ha en konkret og effektiv måte å motivere barn uten trussel,,sv,gjeld,,sv,belønning eller straff,,sv,Å bli lyttet til med empati uten å bli dømt eller irettesatt,,sv,er en kvalitet som vi lett kan miste oversikten over hverdagen og at NVC streker,,sv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder. Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Drift: Vi vil anta Voldlige Communications verdier og modell og undersøke hvordan det kan bidra til klarhet og kontakter i ulike situasjoner med barn,,sv,Enkel teori ispedd demonstrasjoner,,sv,refleksjoner og øvelser,,sv,lørdager,,sv,og,,sv,eller tlf,,da. Deltakerne får mulighet til å jobbe med sine egne eksempler. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Leaders: Marianne Göthlin, lærere og sertifisert trener i NVC

Tid: Lördagarna den 10/3 och 24/3 – ved 9 - 16:30

Plassering: Ängby barnas barnehage, Tegnebyvägen 37, Bromma

Cost: Bedrifter og organisasjoner 3.200:- + moms, mot faktura.

Enkeltpersoner 3.200:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunsj.

Kontakt og varsling: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, Norsk, Tysk, Italiensk, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

6 dag intensivkurs i NVC,,sv,Les mer NVC som en veiledning i det daglige kommunikasjon,,sv,For de som ønsker å få støtte i å praktisere NVC for å styrke forståelse og kontakt i hverdagen,,sv,Vi blander NVC opplæring om temaet egenomsorg med hengende ut tiden,,en,bading og soling ..,,en,Snakk så barna vil lytte,,sv,dagers kurs,,sv, Stockholm

Sea
17
9:30
Mai
19
9:30
August
18
9:30

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 Mars, 19-20 Mai, 18-19 August

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. Avsikten är att öva kommunikation som bidrar till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra, hjemme eller på jobben.

Vi skal bygge på NVCS verdier og modell for dialog som kan støtte alle typer anrop,,sv,Programmet er også egnet hvis du ønsker å dele NVC til andre og trenger mer erfaring til å håndtere ulike situasjoner fra en NVC perspektiv,,sv,Kanskje du ønsker å bli mer bevisst på dine behov og stå opp for dem,,sv,Kanskje du er på utkikk etter en balanse mellom å lytte til deg selv og andre,,sv,Kanskje du er lei av de hverdagslige konflikter og ønsker å få inspirasjon til endring,,sv,Les info her,,sv,Fördj program NVC,,en,Jan & nbsp; '18,,en,Vi er glade for å invitere deg til hva vi ser for oss å være en engasjerende,,en,utforskende og morsom trening - en mulighet til å leve og lære gjensidighet og empati sammen,,en. Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Läs info här 6 dagar NVC 2018