Nouveau matériau NVC,,en,visfera,,es,Avec mon collègue En Dolci,,en,nous avons créé,,en,matériaux uniques pour aider la pratique quotidienne dans la communication non-violente,,en,matériel est conçu pour être utilisé dans les présentations,,en,écoles,,en,pratique individuelle,,en,ateliers et formations,,en,que ce soit pour les individus curieux ou professionnels expérimentés,,en,Déjà il est utilisé,,en,dans les présentations,,en,ateliers,,en,maisons,,en,hôpitaux,,en,lieux de travail,,en,projets,,en,et feed-back passionnant,,en,À l'heure actuelle, nous avons des affiches et des outils de formation en stock,,en,en néerlandais,,en,Slovène et suédoise,,en,et avec plus de langues à venir,,en,Bienvenue à jeter un oeil à,,en – visfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, travail de groupe, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, Anglais, Allemand, Italien, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

NVC som guide i vardagskommunikationen, 25-26 novembre, Göteborg

Novembre
25
9:00

Cette formation est pour ceux qui veulent obtenir de l'aide dans la pratique NVC pour renforcer la compréhension et contacter dans la vie quotidienne,,sv,Peut-être vous avez remarqué que l'attitude fait une différence et que vous voulez pratiquer plus à être un moyen naturel de vous exprimer et de rencontrer vous et les autres,,sv,Les jours consisteront principalement en des exercices pratiques,,sv,où vous avez la possibilité de prendre et de travailler avec vos propres exemples,,sv,Guide CNV quotidien Göteborg,,sv,Les programmes d'immersion de jour à Stockholm,,sv,ressort,,sv,communication empathique - pour une connexion significative à la maison ou au travail,,sv,Les programmes d'immersion de jour à Stockholm au cours de l'hiver / printemps,,sv,fév,,en, à la maison ou au travail. Kanske har du märkt att förhållningssättet gör skillnad och vill öva mer för att det ska bli ett naturligt sätt att uttrycka dig och bemöta dig själv och andra.

Dagarna kommer i till största delen att bestå av praktiska övningar, där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel. Vi blir en mindre grupp, max 16 personer.

Lire la suite ici

NVC guide i vardagen Gbg 17

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm, våren 2018

Février
10
9:00
Mer
17
9:00
Mai
19
9:00

Empatisk kommunikation – för meningsfull kontakt hemma eller på jobbet

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm under vinter/vår 2018

10-11 feb, 17-18 mars, 19-20 Mai

L'intention du programme est de former une communication qui permet de comprendre et de coopération lorsque nous rencontrons dans nos différences,,sv,Nous allons construire sur des valeurs NVCS et modèle pour le dialogue interne et externe qui peut prendre en charge tous les types d'appels,,sv,Le programme est également adapté si vous voulez partager NVC à d'autres et ont besoin d'une plus grande expérience pour faire face aux différentes situations dans une perspective NVC,,sv,Peut-être vous voulez être plus clair sur ce que vous avez besoin et être en mesure d'exprimer plus souvent,,sv,Peut-être vous êtes à la recherche d'un équilibre entre l'écoute de soi et des autres,,sv,Peut-être que vous êtes fatigué de l'énergie est passé prise en charge des conflits de tous les jours et que vous souhaitez avoir plus de facilité et de joie,,sv. Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer klar över vad du behöver och kunna uttrycka det oftare?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på att energi går åt till att ta hand om vardagliga konflikter och skulle vilja ha mer lätthet och glädje?

Lire d'infos ici,,sv,programme NVC Fördj,,en,Jan & nbsp; '18,,en,Nous sommes ravis de vous inviter à ce que nous envisageons d'être un engagement,,en,la formation et le plaisir explorative - l'occasion de vivre et d'apprendre l'empathie ensemble et la réciprocité,,en,Avec mes collègues formateurs Meri Ciuti et Cristina Buongiorno,,it,nous offrons un programme de formation pour les personnes intéressées à partager NVC dans l'éducation,,en,Dans ce programme, vous serez pris en charge en tant que professeur,,en,jours de formation au cours de,,en,dates comme suit,,en,et Juillet,,en,Plus d'informations à venir,,en,Avril & nbsp; '18,,en,Suivant LEE Lab aura lieu,,en,en Belgique,,en,deuxième semaine d'Avril,,en,Pour plus d'informations, visitez cnvc.org ou les organisateurs locaux,,en,site Internet,,en,blabla-blabla.be,,fr NVC Fördj program 2018

Training for trainers, 16 day program 2018, La Belgique

Jun ’18
8
0:00
Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/

Sharing NVC in Education, training program 2018, L'Italie

Jan ’18
3
0:00

Together with my trainer colleagues Meri Ciuti and Cristina Buongiorno , we offer a training program for people interested in sharing NVC in education. In this program you will be supported as a teacher, staff or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding.

8 days of training during 2018, dates as follows:

Avril 21-24 and July 22-28

More info to come

Life-Enriching Education Lab – LEE Lab, 7-13 Avril 2018, La Belgique

Nov ’001
30
0:00
Apr ’18
7
0:00

The Center for Nonviolent Communication presents a new offering in the CNVC training line up to further Marshall B. Rosenberg’s commitment to education, the Life- Enriching Education LAB (aka LEE Lab).

Next LEE Lab will take place in Belgium, second week of April 2018.

This LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counsellors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

For more information visit cnvc.org or the local organizers’ website: blabla-blabla.be

 

Comprendre et mettre en pratique les bases de NVC,sv, 18-19 novembre, Stockholm

Novembre
18
9:00

Cette formation est pour ceux qui sont curieux et veulent obtenir une expérience de la façon dont NVC peut contribuer à un traitement significatif et stimulant de vous-même et d'autres dans votre communication quotidienne,,sv,Vous pouvez préciser les valeurs NVC est fondée et le modèle de dialogue interne et externe qui peut prendre en charge tous les types d'appels,,sv,L'intention est de créer un contact par une approche empathique dans laquelle l'honnêteté et l'empathie ont souligné,,sv,La crédibilité de l'appel sera renforcée et peut entraîner de bonnes relations et le développement commun,,sv.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC est une pratique et nous allons examiner comment NVC peut fournir des conseils dans notre exemple où nous voulons renforcer la coopération et gérer les différences d'une manière respectueuse,,sv,Fait des jugements séparation,,sv,Les sentiments comme un guide pour les besoins,,sv,Identifier et exprimer leurs propres besoins,,sv,Exprimez préférences claires,,sv,Écoutez avec empathie en lui-même,,sv,Quatre valmäjligheter pour faire face à un message difficile,,sv,F,,en.

Du contenu:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Compréhension empathique pratique dans des situations différentes appellent
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Lire la suite ici CNV 18-19 novembre 2017 F

Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

SeptembreSeptembre
1112

Praktisk konflikthantering och medling

NVC à base

intentions est de renforcer la capacité et d'accroître les occasions de se rencontrer avec respect et être capable de gérer les conflits de tous les jours dans la coopération. La plupart du temps seront utilisés pour pratiquer divers exemples dans les conflits.

Contenu:

Brève présentation de l'approche CNV et le modèle, en mettant l'accent sur la gestion des conflits.

Clarifier la communication qui facilite l'interaction et la prévention des conflits.

Identifier la communication qui peut conduire à des malentendus et des conflits.

pratiquant certaines compétences de base dans la gestion des conflits comme

– des interprétations et des évaluations des descriptions réelles de ce qui est arrivé différentes

– comprendre et exprimer des idées, sentiments et les besoins d'un conflit

– écouter les besoins des autres, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, par exemple par la colère, accusations

– trouver des stratégies pour des actions de résolution de problèmes

NVC médiation

Comprendre et pratiquer la façon de manière respectueuse, peut contribuer à un conflit entre le deuxième. Directive de pratique pour entrer en contact et d'aider les parties à entendre les besoins de chacun dans la situation.

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: 11-12 sept 2017 Temps 9 – 16:30

Emplacement: Au centre de Stockholm

Coût: Les entreprises et organisations 3.800:- + les mamans, mot faktura. Les personnes 3.800:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se .