New NVC materialvisfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, travail de groupe, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, Anglais, Allemand, Italien, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

NVC som guide i vardagskommunikationen, 25-26 novembre, Göteborg

Novembre
25
9:00

Den här träningen vänder sig till dig som vill få stöd i att träna NVC för att kunna stärka förståelse och kontakt i vardagen, à la maison ou au travail. Kanske har du märkt att förhållningssättet gör skillnad och vill öva mer för att det ska bli ett naturligt sätt att uttrycka dig och bemöta dig själv och andra.

Dagarna kommer i till största delen att bestå av praktiska övningar, där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel. Vi blir en mindre grupp, max 16 personer.

Lire la suite ici

NVC guide i vardagen Gbg 17

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm, våren 2018

Février
10
9:00
Mer
17
9:00
Mai
19
9:00

Empatisk kommunikation – för meningsfull kontakt hemma eller på jobbet

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm under vinter/vår 2018

10-11 feb, 17-18 mars, 19-20 Mai

Intentionen med programmet är att öva kommunikation som ger möjlighet till förståelse och samarbete när vi möts i våra olikheter. Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer klar över vad du behöver och kunna uttrycka det oftare?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på att energi går åt till att ta hand om vardagliga konflikter och skulle vilja ha mer lätthet och glädje?

Läs info här NVC Fördj program 2018

Training for trainers, 16 day program 2018, La Belgique

Jun ’18
8
0:00
Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/

Sharing NVC in Education, training program 2018, L'Italie

Jan ’18
3
0:00

Together with my trainer colleagues Meri Ciuti and Cristina Buongiorno , we offer a training program for people interested in sharing NVC in education. In this program you will be supported as a teacher, staff or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding.

12 days of training during 2018, dates as follows:

Janvier 3-7, Avril 21-25 and July 25-29

More info to come

Life-Enriching Education Lab – LEE Lab, Avril 8-14 2018, La Belgique

Apr ’18
8
0:00

The Center for Nonviolent Communication presents a new offering in the CNVC training line up to further Marshall B. Rosenberg’s commitment to education, the Life- Enriching Education LAB (aka LEE Lab).

Next LEE Lab will take place in Belgium, second week of April 2018.

This LEE Lab is created for everybody interested in Life-Enriching Education, including school and kindergarten teachers, child care staff, administrators, counsellors, educators in youth programs, parents, NVC trainers, certification candidates, and practitioners who share the intent to explore and apply NVC values in education.

For more information visit cnvc.org or the local organizerswebsite: blabla-blabla.be

 

Comprendre et mettre en pratique les bases de NVC,sv, 18-19 novembre, Stockholm

Novembre
18
9:00

Den här träningen vänder sig till dig som är nyfiken på och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra i din vardagskommunikation.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i egna exempel där vi vill stärka samverkan och hantera olikheter på ett respektfullt sätt.

Du contenu:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Compréhension empathique pratique dans des situations différentes appellent
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Lire la suite ici CNV 18-19 novembre 2017 F

Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

SeptembreSeptembre
1112

Praktisk konflikthantering och medling

NVC à base

intentions est de renforcer la capacité et d'accroître les occasions de se rencontrer avec respect et être capable de gérer les conflits de tous les jours dans la coopération. La plupart du temps seront utilisés pour pratiquer divers exemples dans les conflits.

Contenu:

Brève présentation de l'approche CNV et le modèle, en mettant l'accent sur la gestion des conflits.

Clarifier la communication qui facilite l'interaction et la prévention des conflits.

Identifier la communication qui peut conduire à des malentendus et des conflits.

pratiquant certaines compétences de base dans la gestion des conflits comme

– des interprétations et des évaluations des descriptions réelles de ce qui est arrivé différentes

– comprendre et exprimer des idées, sentiments et les besoins d'un conflit

– écouter les besoins des autres, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, par exemple par la colère, accusations

– trouver des stratégies pour des actions de résolution de problèmes

NVC médiation

Comprendre et pratiquer la façon de manière respectueuse, peut contribuer à un conflit entre le deuxième. Directive de pratique pour entrer en contact et d'aider les parties à entendre les besoins de chacun dans la situation.

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: 11-12 sept 2017 Temps 9 – 16:30

Emplacement: Au centre de Stockholm

Coût: Les entreprises et organisations 3.800:- + les mamans, mot faktura. Les personnes 3.800:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se .