NVC with children and teenagers, 19-21 Octobre 2018, Vienne

Octobre
19
0:00

Speak up and listen! NVC with children & teenagers
Workshop with Marianne Göthlin and Gabriele Grunt
Octobre 19 – 21e 2018 – in Vienna

In this workshop you will be supported as a teacher or parent to speak NVC and be a role model for dialogue and understanding. We will focus on finding a balance between clear leadership and taking the children´s point of view into account. Lire la suite ici Speak up and listen

 

NVC in Education, 9-day program 2018-2019, La Belgique

Août
5
0:00
Octobre
28
0:00
Mar ’19
4
0:00

Living NVC-values in education

9-day program with Marianne Göthlin and Corrylaura Van Bladel

Start: october 2018
Blabla house for connection in Laakdal, La Belgique
More information on blabla-blabla.be

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education. We will practice on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, to lead forth everyone’s potential and learning from your mistakes without losing self-respect.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies Peeters, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

 • Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
 • Co-create a safe and supportive learning environment
 • Making and breaking rules with care
 • Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
 • Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
 • Daily life mediation with young people
 • Support children to be motivated by their eagerness to learn
 • Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, enseignants, éducateurs, counsellors practitioners and trainers!

 

När någon förstått blir man lugn” – Strömstads tidning, mars 2018

Jag har haft förmånen att få dela med mig av NVC i ett projekt med avsikten att stärka empatisk kommunikation mellan vuxna och barn i Strömstads kommun. Jag har mött många professionella och engagerade pedagoger där senaste halvåret, och en kväll i mars 2018 fick jag möjlighet att möta en större grupp föräldrar. Ett mycket meningsfullt och stimulerande möte för mig! Lokalpressen kom till föreläsningen och så här blev artikeln.

 

Journée d'introduction à la CNV, 6 mars 2018, Stockholm

Mer
6
9:00

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, à la maison ou au travail.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. L'intention est de créer un contact par une approche empathique qui met l'accent sur l'honnêteté et l'empathie. La crédibilité de l'appel sera renforcée, et peut aboutir à la clarté, de bonnes relations et le développement commun.

Du contenu:

 • Skilja fakta från bedömningar
 • Känslor som vägledning till behov
 • Identifiera och uttrycka egna behov
 • Uttrycka tydliga önskemål
 • Lyssna med empati på sig själv och andra
 • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: Tisdagen 6 mars 2018 Temps. 9-16

Emplacement: Tegnebyvägen 37, Bromma

Coût: Les entreprises et organisations 1.600:- + les mamans, mot faktura.

Les personnes 1.600:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

Parler pour que les enfants écoutent,,sv,Cours de jour,,sv, 2 dagars kurs, Stockholm

Mer
10
9:00
Mer
24
9:00

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 Mars et 24 mars 2018, à Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

 • Uttrycka dig med klarhet
 • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
 • Lyssna med närvaro och inlevelse
 • Visa uppskattning som stärker självförtroende
 • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
 • Assurer la médiation entre les enfants qui entrent en conflit,,sv,Comprendre vous et prendre soin de vos réactions - écouter avec empathie pour vous,,sv,Au cours, je vais donner des exemples de la façon dont la communication empathique fait une différence pour moi en tant que professeur et parent,,sv,Il m'a aidé à transmettre les valeurs que je défends, de sorte que les enfants comprennent et veulent coopérer,,sv,Il a également été utile d'avoir une façon concrète et efficace pour motiver les enfants sans menace,,sv,dette,,sv,récompense ou de punition,,sv,Pour être écouté avec empathie sans être jugé ou réprimandé,,sv,est une qualité que l'on peut facilement perdre la trace de la vie quotidienne et que la CNV met l'accent sur,,sv
 • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder. Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Fonctionnement: Vi kommer utgå från Nonviolent Communications grundvärderingar och modell och pröva hur det kan bidra till klarhet och kontakt i olika situationer med barn. Les participants ont l'occasion de travailler avec leurs propres exemples. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: Lördagarna den 10/3 och 24/3 – au 9 - 16:30

Emplacement: Les maternelles des enfants d'Ängby, Tegnebyvägen 37, Bromma

Coût: Les entreprises et organisations 3.200:- + les mamans, mot faktura.

Les personnes 3.200:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

Nouveau matériau NVC,,en,visfera,,es,Avec mon collègue En Dolci,,en,nous avons créé,,en,matériaux uniques pour aider la pratique quotidienne dans la communication non-violente,,en,matériel est conçu pour être utilisé dans les présentations,,en,écoles,,en,pratique individuelle,,en,ateliers et formations,,en,que ce soit pour les individus curieux ou professionnels expérimentés,,en,Déjà il est utilisé,,en,dans les présentations,,en,ateliers,,en,maisons,,en,hôpitaux,,en,lieux de travail,,en,projets,,en,et feed-back passionnant,,en,À l'heure actuelle, nous avons des affiches et des outils de formation en stock,,en,en néerlandais,,en,Slovène et suédoise,,en,et avec plus de langues à venir,,en,Bienvenue à jeter un oeil à,,en – visfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, travail de groupe, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, Anglais, Allemand, Italien, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

6 Les programmes d'immersion de jour NVC,sv, Stockholm

Mer
17
9:30
Mai
19
9:30
Août
18
9:30

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 mars, 19-20 Mai, 18-19 Août

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. L'intention est de pratiquer la communication qui contribuent à un traitement significatif et stimulant de vous-même et d'autres,,sv,Nous allons construire sur des valeurs NVCS et modèle de dialogue qui peut prendre en charge tous les types d'appels,,sv,Le programme est également adapté si vous souhaitez partager NVC à d'autres et ont besoin d'une plus grande expérience pour faire face aux différentes situations dans une perspective NVC,,sv,Peut-être que vous voulez devenir plus conscients de vos besoins et de les défendre,,sv,Peut-être vous êtes fatigué des conflits de tous les jours et que vous voulez trouver l'inspiration pour le changement,,sv,programme Fördj NVC,,en,Décembre & nbsp; '17,,en, à la maison ou au travail.

Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Lire d'infos ici,,sv,programme NVC Fördj,,en,Jan & nbsp; '18,,en,Nous sommes ravis de vous inviter à ce que nous envisageons d'être un engagement,,en,la formation et le plaisir explorative - l'occasion de vivre et d'apprendre l'empathie ensemble et la réciprocité,,en,Avec mes collègues formateurs Meri Ciuti et Cristina Buongiorno,,it,nous offrons un programme de formation pour les personnes intéressées à partager NVC dans l'éducation,,en,Dans ce programme, vous serez pris en charge en tant que professeur,,en,jours de formation au cours de,,en,dates comme suit,,en,et Juillet,,en,Plus d'informations à venir,,en,Avril & nbsp; '18,,en,Suivant LEE Lab aura lieu,,en,en Belgique,,en,deuxième semaine d'Avril,,en,Pour plus d'informations, visitez cnvc.org ou les organisateurs locaux,,en,site Internet,,en,blabla-blabla.be,,fr 6 dagar NVC 2018