Introduction Day in NVC, 6 March 2018, Stockholm

Mar
6
9:00

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, at home or work.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. The intention is to create contact by an empathetic approach which emphasizes honesty and empathy. The credibility of the call will be strengthened, and may result in clarity, good relations and common development.

From the contents:

 • Skilja fakta från bedömningar
 • Känslor som vägledning till behov
 • Identifiera och uttrycka egna behov
 • Uttrycka tydliga önskemål
 • Lyssna med empati på sig själv och andra
 • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap

Leaders: Marianne Göthlin, teachers and certified trainer in NVC

Time: Tuesday,,sv,or tel,,da,Talk so kids will listen,,sv,day course,,sv,day course for teachers and parents,,sv,NVC can be a support for you as a teacher or parent to get the daily communications work,,sv,To show appreciation,,sv,be clear,,sv,and listening with presence,,sv,the three parts of the communication that lays the foundation to handle also challenged situations where different needs and desires are at stake,,sv,By practicing NVC can help,,sv,Express yourself with clarity,,sv,Show borders without blame or threaten,,sv,Listen with presence and empathy,,sv,View estimate that strengthen confidence,,sv,Manage everyday conflicts in a way that contributes to the security and development,,sv 6 March 2018 Time. 9-16

Location: Tegnebyvägen 37, Bromma

Cost: Companies and organizations 1.600:- + moms, by invoice.

Individuals 1.600:- including VAT. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Contact and notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

Mar
10
9:00
Mar
24
9:00

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 March and 24 March 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

 • Uttrycka dig med klarhet
 • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
 • Lyssna med närvaro och inlevelse
 • Visa uppskattning som stärker självförtroende
 • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
 • Mediate between the children who come into conflict,,sv,Understand yourself and take care of your reactions - listen with empathy to yourself,,sv,During the course, I will give examples of how empathic communication made a difference for me as a teacher and parent,,sv,It has helped me to convey the values ​​I stand for, so that children understand and want to cooperate,,sv,It has also been useful to have a concrete and effective way to motivate children without threat,,sv,debt,,sv,reward or punishment,,sv,To be listened to with empathy without being judged or reprimanded,,sv,is a quality that we can easily lose track of everyday life and that NVC emphasizes,,sv
 • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder. Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Operation: We will assume Nonviolent Communications values ​​and model and examine how it can contribute to clarity and contacts in various situations with children,,sv,Simple theory interspersed with demonstrations,,sv,reflections and drills,,sv,Saturdays the,,sv,and,,sv,Save the dates for our yearly NVC week focused on self-care,,en,We have come to love Agistri and how the atmosphere at Rosy´s little village is supporting a deep sense of recreation for our groups,,en,day immersion programs NVC,,sv,Empathic communication for contact and cooperation,,sv,This training is for those who have the basics of NVC and want to practice more together with others to get it integrated,,sv. Participants are given the opportunity to work with their own examples. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Leaders: Marianne Göthlin, teachers and certified trainer in NVC

Time: Lördagarna den 10/3 och 24/3 – at 9 – 16:30

Location: Ängby children's nursery, Tegnebyvägen 37, Bromma

Cost: Companies and organizations 3.200:- + moms, by invoice.

Individuals 3.200:- including VAT. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Contact and notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561

 

New NVC material – visfera

Together with my colleague En Dolci, we have created

Unique materials to help everyday practice in Nonviolent Communication.

visfera material is designed for use in presentations, group work, schools, individual practice, workshops and trainings, whether for curious individuals or experienced professionals.

Already it is used in presentations, workshops, homes, schools, hospitals, workplaces, projects, and with exciting feed-back.

Currently we have posters and training tools in stock in Dutch, English, German, Italian, Slovene and Swedish, and with more languages to come.

Welcome to have a look at http://visfera.com/

NVC as a guide in everyday communication,sv, 25-26 nov, Gothenburg

Nov ’17,,en,Dec ’17,,en
25
9:00

This training is for those who want to get support in practicing NVC to strengthen understanding and contact in everyday life,,sv,Perhaps you have noticed that attitude makes a difference and want to practice more of it to be a natural way to express yourself and meet yourself and others,,sv,The days will mainly consist of practical exercises,,sv,where you have the opportunity to take up and work with your own examples,,sv,NVC guide in everyday Gothenburg,,sv,day immersion programs in Stockholm,,sv,spring,,sv,Empathic communication - for meaningful connection at home or at work,,sv,day immersion programs in Stockholm during the winter / spring,,sv,feb,,en, at home or work. Kanske har du märkt att förhållningssättet gör skillnad och vill öva mer för att det ska bli ett naturligt sätt att uttrycka dig och bemöta dig själv och andra.

Dagarna kommer i till största delen att bestå av praktiska övningar, där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel. Vi blir en mindre grupp, max 16 personer.

Read more here

NVC guide i vardagen Gbg 17

6 dagars fördjupningsprogram i NVC, Stockholm

Mar
17
9:30
May
19
9:30
Aug
18
9:30

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 March, 19-20 May, 18-19 August

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. The intention is to practice communication that contribute to a meaningful and stimulating treatment of yourself and others,,sv,We will build on NVCS values ​​and model for dialogue that can support all types of calls,,sv,The program is also suitable if you want to share NVC to others and need more experience to deal with different situations from a NVC perspective,,sv,Maybe you want to become more aware of your needs and stand up for them,,sv,Maybe you're tired of the everyday conflicts and want to get inspiration for change,,sv,Fördj program NVC,,en, at home or work.

Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Read info here,,sv,NVC program Fordj,,vi,We are excited to invite you to what we envision to be an engaging,,en,explorative and fun training – an opportunity to live and learn mutuality and empathy together,,en,Who is training who,,en,Mentoring program for those who want to share NVC in any setting,,en,or as a consult you would add NVC in your program,,en,I feel because I,,it,You feel because you,,it,More info will be here mid September,,en,Till then questions can be answered by organizers,,en,Miriam Brichetti,,ro,miriam.brichetti@gmail.com,,pt,Cinzia Boldrini,,it,cinzia.gabriele@gmail.com,,en,and July,,en,Next LEE Lab will take place,,en 6 dagar NVC 2018

Training for trainers, 16 day program 2018, Belgium

Jun
8
0:00
Who is training who?

Mentoring program for those who want to share NVC in any setting.

Aim:

We want to make space for you to try out many aspects of sharing NVC in a safe and creative environment. It might be that you will start as a trainer, lead a practice group, introduce NVC at your workplace; that you are a teacher and want to be inspired to work from and with NVC-values in your classroom/school; that you want to integrate it in your work as an educator, or as a therapist in your individual settings, in a psychiatric setting; or as a consult you would add NVC in your program. Our focus will be on how to live and be a role-model for NVC while you share your insights and skills.

http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/