NVC in Education, 9-day program 2018-2019, Belgia

Oktober
28
0:00
Mar & nbsp; '19,,en,Levende NVC-verdier i utdanning,,en,dagsprogram med Marianne Göthlin og Corrylaura Van Bladel,,en,Start,,en,oktober,,en,Blabla hus for tilkobling i Laakdal,,en,Mer informasjon om blabla-blabla.be,,en,Dette,,en,dagsprogram er utviklet for folk som er interessert i å integrere NVC-verdier i utdanning,,en,Vi vil øve på å skape læringssamfunn som dyrker gjensidig respekt,,en,samarbeid,,en,medfølende samspill og engasjert læring,,en,I dette programmet vil du øve på å være en rollemodell for tydelig kommunikasjon,,en,angir din mening og dine personlige argumenter basert på behov,,en,verbaliser drømmene dine,,en,er alle nyttige ferdigheter når de danner et livsrikende læreriklima og styrer grunnleggende demokrati,,en,Dette inkluderer også å fremme selvomsorg,,en
4
0:00
Aug ’19
5
0:00

Living NVC-values in education

9-day program with Marianne Göthlin and Corrylaura Van Bladel

Start: october 2018
Blabla house for connection in Laakdal, Belgia
More information on blabla-blabla.be

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education. We will practice on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, å lede frem alles potensial og lære av dine feil uten å miste selvrespekt,,en,Som deltaker,,en,Du vil bli med et team av erfarne trenere dedikert til å dyrke NVC innen utdanning,,en,Tillegg til verkstedsdagen,,en,Du får muligheten til å trene i mindre grupper og øyeblikk mellom treningsdager med støtte fra Annelies Peeters,,en,trener fra Blabla,,en,Noen temaer vi skal delta på,,en,Dekk forståelsen av hva Marshall Rosenberg heter "gjensidig utdanning".,,en,Samarbeide et trygt og støttende læringsmiljø,,en,Å gjøre og bryte regler med forsiktighet,,en,Balanse mellom klart lederskap og ta barns synspunkt i,,en,Løse konflikter og forebygge eller de-eskalere vold,,en,Dagliglivsmedling med unge mennesker,,en.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies Peeters, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

  • Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
  • Co-create a safe and supportive learning environment
  • Making and breaking rules with care
  • Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
  • Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
  • Daily life mediation with young people
  • Støtt barn for å være motivert av deres iver for å lære,,en,Lær av erfaringer fra NVC-prosjekter på skolen,,en,Kom og del,,en,lære,,en,bidra til et fellesskap av foreldre,,en,rådgivere utøvere og trenere,,en,Når noen forstår, blir du rolig,,sv,Strømstads avis,,sv
  • Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, lærere, lærere, counsellors practitioners and trainers!