Journée d'introduction à la CNV, 6 mars 2018, Stockholm

Mer
6
9:00

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är nyfiken på NVC och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra i din vardagskommunikation, à la maison ou au travail.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. L'intention est de créer un contact par une approche empathique qui met l'accent sur l'honnêteté et l'empathie. La crédibilité de l'appel sera renforcée, et peut aboutir à la clarté, de bonnes relations et le développement commun.

Du contenu:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv och andra
  • Fyra sätt att bemöta ett svårt budskap

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: Tisdagen 6 mars 2018 Temps. 9-16

Emplacement: Tegnebyvägen 37, Bromma

Coût: Les entreprises et organisations 1.600:- + les mamans, mot faktura.

Les personnes 1.600:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561