Parler pour que les enfants écoutent,,sv,Cours de jour,,sv, 2 dagars kurs, Stockholm

Mer
10
9:00
Mer
24
9:00

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 Mars et 24 mars 2018, à Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

  • Uttrycka dig med klarhet
  • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
  • Lyssna med närvaro och inlevelse
  • Visa uppskattning som stärker självförtroende
  • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
  • Assurer la médiation entre les enfants qui entrent en conflit,,sv,Comprendre vous et prendre soin de vos réactions - écouter avec empathie pour vous,,sv,Au cours, je vais donner des exemples de la façon dont la communication empathique fait une différence pour moi en tant que professeur et parent,,sv,Il m'a aidé à transmettre les valeurs que je défends, de sorte que les enfants comprennent et veulent coopérer,,sv,Il a également été utile d'avoir une façon concrète et efficace pour motiver les enfants sans menace,,sv,dette,,sv,récompense ou de punition,,sv,Pour être écouté avec empathie sans être jugé ou réprimandé,,sv,est une qualité que l'on peut facilement perdre la trace de la vie quotidienne et que la CNV met l'accent sur,,sv
  • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder. Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Fonctionnement: Vi kommer utgå från Nonviolent Communications grundvärderingar och modell och pröva hur det kan bidra till klarhet och kontakt i olika situationer med barn. Les participants ont l'occasion de travailler avec leurs propres exemples. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Leaders: Marianne Göthlin, enseignants et des formateurs certifiés en CNV

Temps: Lördagarna den 10/3 och 24/3 – au 9 - 16:30

Emplacement: Les maternelles des enfants d'Ängby, Tegnebyvägen 37, Bromma

Coût: Les entreprises et organisations 3.200:- + les mamans, mot faktura.

Les personnes 3.200:- y compris la TVA. Kaffe/te ingår, ej déjeuner.

Contact et notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561