Prata så att barnen vill lyssna, 2 dagars kurs, Stockholm

Mar
10
9:00
Mar
24
9:00

2-dagars kurs för pedagoger och föräldrar

10 March and 24 March 2018, i Stockholm

NVC kan vara ett stöd för dig som pedagog eller förälder för att få att vardagskommunikationen att fungera. Att visa uppskattning, vara tydlig, och att lyssna med närvaro, är tre delar i kommunikation som lägger grunden för att kunna hantera också utmanade situationer när olika behov och viljor står på spel.

Genom att öva NVC kan du lättare:

  • Uttrycka dig med klarhet
  • Visa gränser utan att skuldbelägga eller hota
  • Lyssna med närvaro och inlevelse
  • Visa uppskattning som stärker självförtroende
  • Hantera vardagskonflikter på ett sätt som bidrar till trygghet och utveckling
  • Mediate between the children who come into conflict,,sv,Understand yourself and take care of your reactions - listen with empathy to yourself,,sv,During the course, I will give examples of how empathic communication made a difference for me as a teacher and parent,,sv,It has helped me to convey the values ​​I stand for, so that children understand and want to cooperate,,sv,It has also been useful to have a concrete and effective way to motivate children without threat,,sv,debt,,sv,reward or punishment,,sv,To be listened to with empathy without being judged or reprimanded,,sv,is a quality that we can easily lose track of everyday life and that NVC emphasizes,,sv
  • Förstå dig själv och ta hand om dina reaktioner – lyssna med empati på dig själv

Under kursen kommer jag ge exempel på hur empatisk kommunikation gjort skillnad för mig som pedagog och förälder. Det har hjälpt mig att förmedla värden jag står för så att barnen förstår och vill samarbeta. Det har också varit värdefullt att få ett konkret och fungerande sätt att motivera barn utan hot, skuld, straff eller belöning. Att bli lyssnad på med empati utan att bli bedömd eller tillrättavisad, är en kvalitet som vi lätt tappar bort i vardagen och som NVC betonar.

Operation: We will assume Nonviolent Communications values ​​and model and examine how it can contribute to clarity and contacts in various situations with children,,sv,Simple theory interspersed with demonstrations,,sv,reflections and drills,,sv,Saturdays the,,sv,and,,sv,Save the dates for our yearly NVC week focused on self-care,,en,We have come to love Agistri and how the atmosphere at Rosy´s little village is supporting a deep sense of recreation for our groups,,en,day immersion programs NVC,,sv,Empathic communication for contact and cooperation,,sv,This training is for those who have the basics of NVC and want to practice more together with others to get it integrated,,sv. Participants are given the opportunity to work with their own examples. Enkel teori varvas med demonstrationer, reflektioner och övningar.

 

Leaders: Marianne Göthlin, teachers and certified trainer in NVC

Time: Lördagarna den 10/3 och 24/3 – at 9 – 16:30

Location: Ängby children's nursery, Tegnebyvägen 37, Bromma

Cost: Companies and organizations 3.200:- + moms, by invoice.

Individuals 3.200:- including VAT. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Contact and notification: Till mail: info@skolande.se eller tel 0704215561