NVC as a guide in everyday communication,sv, 25-26 nov, Gothenburg

Nov ’17,,en,Dec ’17,,en
25
9:00

This training is for those who want to get support in practicing NVC to strengthen understanding and contact in everyday life,,sv,Perhaps you have noticed that attitude makes a difference and want to practice more of it to be a natural way to express yourself and meet yourself and others,,sv,The days will mainly consist of practical exercises,,sv,where you have the opportunity to take up and work with your own examples,,sv,NVC guide in everyday Gothenburg,,sv,day immersion programs in Stockholm,,sv,spring,,sv,Empathic communication - for meaningful connection at home or at work,,sv,day immersion programs in Stockholm during the winter / spring,,sv,feb,,en, at home or work. Kanske har du märkt att förhållningssättet gör skillnad och vill öva mer för att det ska bli ett naturligt sätt att uttrycka dig och bemöta dig själv och andra.

Dagarna kommer i till största delen att bestå av praktiska övningar, där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel. Vi blir en mindre grupp, max 16 personer.

Read more here

NVC guide i vardagen Gbg 17