6 dagars fördjupningsprogram i NVC, Stockholm

Mar
17
9:30
May
19
9:30
Aug
18
9:30

Empatisk kommunikation för kontakt och samarbete

17-18 March, 19-20 May, 18-19 August

Den här träningen vänder sig till dig som har grunderna i NVC och vill öva mer tillsammans med andra för att få det integrerat. The intention is to practice communication that contribute to a meaningful and stimulating treatment of yourself and others,,sv,We will build on NVCS values ​​and model for dialogue that can support all types of calls,,sv,The program is also suitable if you want to share NVC to others and need more experience to deal with different situations from a NVC perspective,,sv,Maybe you want to become more aware of your needs and stand up for them,,sv,Maybe you're tired of the everyday conflicts and want to get inspiration for change,,sv,Fördj program NVC,,en, at home or work.

Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om du vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer medveten om dina behov och stå upp för dem?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på vardagliga konflikter och vill få inspiration till förändring?

Read info here,,sv,NVC program Fordj,,vi,We are excited to invite you to what we envision to be an engaging,,en,explorative and fun training – an opportunity to live and learn mutuality and empathy together,,en,Who is training who,,en,Mentoring program for those who want to share NVC in any setting,,en,or as a consult you would add NVC in your program,,en,I feel because I,,it,You feel because you,,it,More info will be here mid September,,en,Till then questions can be answered by organizers,,en,Miriam Brichetti,,ro,miriam.brichetti@gmail.com,,pt,Cinzia Boldrini,,it,cinzia.gabriele@gmail.com,,en,and July,,en,Next LEE Lab will take place,,en 6 dagar NVC 2018