6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm, våren 2018

Feb
10
9:00
Mar
17
9:00
Maj
19
9:00

Empatisk kommunikation – för meningsfull kontakt hemma eller på jobbet

6 dagars fördjupningsprogram i Stockholm under vinter/vår 2018

10-11 feb, 17-18 mars, 19-20 maj

Intentionen med programmet är att öva kommunikation som ger möjlighet till förståelse och samarbete när vi möts i våra olikheter. Vi kommer att utgå från NVCs värderingar och modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Programmet passar också om vill dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Kanske vill du bli mer klar över vad du behöver och kunna uttrycka det oftare?

Kanske söker du balans mellan att lyssna på dig själv och andra?

Kanske är du trött på att energi går åt till att ta hand om vardagliga konflikter och skulle vilja ha mer lätthet och glädje?

Läs info här NVC Fördj program 2018