Understand and practice the basics of NVC,sv, 18-19 nov, Stockholm

Nov ’17,,en,Dec ’17,,en
18
9:00

This training is for those who are curious and want to get an experience of how NVC can contribute to a meaningful and stimulating treatment of yourself and others in your everyday communication,,sv,The intention is to create contact by an empathetic approach in which honesty and empathy emphasized,,sv,NVC is a practice and we will consider how NVC can provide guidance in our own example where we want to strengthen cooperation and handle differences in a respectful way,,sv,Express clear preferences,,sv,Four valmäjligheter to face a difficult message,,sv,F,,en.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i egna exempel där vi vill stärka samverkan och hantera olikheter på ett respektfullt sätt.

From the contents:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Practice empathic understanding in different situations call
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Read more here NVC 18-19 nov 2017 F