Förstå och träna grunderna i NVC, 18-19 November, Stockholm

November & nbsp; '17,,en,Dezember & nbsp; '17,,en,Weitere Informationen finden Sie den Flyer hier,,en,leelab,,hmn,flyer_n,,en,oder besuchen Sie cnvc.org,,en,www.cnvc.org/iit/2018-lee-lab-belgium-april,,en,oder die lokalen Organisatoren,,en
18
9:00

Den här träningen vänder sig till dig som är nyfiken på och vill få en erfarenhet av hur NVC kan bidra till ett meningsfullt och utvecklande bemötande av dig själv och andra i din vardagskommunikation.

Du får klarhet i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för yttre och inre dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. Avsikten är att skapa kontakt genom ett empatiskt förhållningssätt där ärlighet och empati betonas. Trovärdigheten i samtalet stärks och kan resultera goda relationer och gemensam utveckling.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i egna exempel där vi vill stärka samverkan och hantera olikheter på ett respektfullt sätt.

Aus dem Inhalt:

  • Skilja fakta från bedömningar
  • Känslor som vägledning till behov
  • Identifiera och uttrycka egna behov
  • Uttrycka tydliga önskemål
  • Lyssna med empati på sig själv
  • Praxis empathisches Verstehen in verschiedenen Situationen rufen
  • Fyra valmäjligheter att bemöta ett svårt budskap

Lesen Sie hier mehr GfK 18-19 November 2017 F