Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

Sep ’17September
1112

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Innhold:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargjøre kommunikasjon som muliggjør samarbeid og hindrer konflikter,,sv,Identifisere kommunikasjon kan føre til misforståelser og konflikter,,sv,praktisere,,sv,noen grunnleggende ferdigheter i konflikthåndtering som,,sv,være ulike tolkninger og vurderinger av faktiske beskrivelser av hva som skjedde,,sv,lytte til andres behov,,sv,uavhengig av hvordan de er uttrykt,,sv,for eksempel ved sinne,,sv,beskyldninger,,sv,finne strategier for problemløsning handlinger,,sv,NVC mekling,,sv,Forstå og praktisere hvordan du på en respektfull måte, bidra til en konflikt mellom andre,,sv,Øv retning å ta kontakt og hjelpe partene til å høre hverandres behov i situasjonen,,sv,Sentralt i Stockholm,,sv,Les invitasjonen her,,en,Dypere kontakt med deg selv og andre,,sv,søndag,,sv.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

– skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– forstå og uttrykke ideer, følelser og behov i en konflikt

– lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

– hitta strategier för problemlösande handlingar

NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Leaders: Marianne Göthlin, lærere og sertifisert trener i NVC

Tid: 11-12 syv 2017 Tid 9 – 16:30

Plassering: Centralt i Stockholm

Cost: Bedrifter og organisasjoner 3.800:- + moms, mot faktura. Enkeltpersoner 3.800:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunsj.

Kontakt og varsling: Till mail: info@skolande.se .