Praktisk konflikthantering och medling, Stockholm

SeptemberSeptember
1112

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Innhold:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargöra kommunikation som underlättar samverkan och förebygger konflikter.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– forstå og uttrykke ideer, følelser og behov i en konflikt

lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

hitta strategier för problemlösande handlingar

NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Leaders: Marianne Göthlin, lærere og sertifisert trener i NVC

Tid: 11-12 syv 2017 Tid 9 – 16:30

Plassering: Centralt i Stockholm

Cost: Bedrifter og organisasjoner 3.800:- + moms, mot faktura. Enkeltpersoner 3.800:- inkl moms. Kaffe/te ingår, ej lunsj.

Kontakt og varsling: Till mail: info@skolande.se .