Praktisk konflikthantering och medling, Stoccolma

Sep ’17Settembre
1112

Praktisk konflikthantering och medling

med utgångspunkt i NVC

Intentionen är att stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt och kunna hantera vardagliga konflikter i samverkan. Större delen av tiden kommer att användas till att praktisera konflikthantering i olika exempel.

Contenuto:

Kort presentation av NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att hantera konflikter.

Klargöra kommunikation som underlättar samverkan och förebygger konflikter.

Identifiera kommunikation som kan leda till missförstånd och konflikter.

Praktisera några grundläggande färdigheter vid konflikthantering som att

– skilja tolkningar och bedömningar från faktiska beskrivningar av vad som hänt

– comprendere ed esprimere le proprie idee, sentimenti e bisogni in un conflitto

– lyssna efter andras behov, oberoende av hur de uttrycks, t ex genom ilska, anklagelser

– hitta strategier för problemlösande handlingar

NVC i medling

Förstå och praktisera hur man på ett respektfullt sätt kan bidra i en konflikt mellan andra. Öva inriktningen att skapa kontakt och bidra till att parterna hör varandras behov i situationen.

Leader: Marianne Göthlin, insegnanti e trainer certificato in NVC

Tempo: 11-12 sette 2017 Tempo 9 – 16:30

Posizione: Centralt i Stockholm

Costo: Imprese e le organizzazioni 3.800:- + mamme, fatture meteo. Gli individui 3.800:- mamme inkl. Kaffe/te ingår, ej pranzo.

Contatto e notifica: Till mail: info@skolande.se .