En dags workshop, 19 March 2017, Båstad

Mar
19
10:00

Fördjupad kontakt med dig själv och andra

The day turns to you who are curious about the NVC and want to get an experience of how NVC can help in your everyday communication, at home or work.

Du får en inblick i de värderingar NVC grundar sig på och den modell för dialog som kan vara ett stöd i alla typer av samtal. The intention is to create contact by an empathetic approach which emphasizes honesty and empathy. The credibility of the call will be strengthened, and may result in clarity, good relations and common development.

NVC är en praktik och vi kommer att pröva hur NVC kan ge vägledning i vardagliga exempel där vi vill stärka samverkan och hantera konflikter på ett fredligt sätt.

From the contents:

  • Practice empathic understanding in different situations call
  • Understanding the role of emotion in communication
  • Utrycka tydliga önskemål
  • Praise and criticize in a way that strengthens people and relationships
  • Hantera vardagskonflikter

Leaders: Marianne Göthlin, teacher and certified trainer in NVC ago 1998

Time: Söndagen den 19 March 2017 Time. 10:00 – 16:30

Local: Centralt i Båstad

Cost: Companies and organizations 1.200:- + moms, by invoice.

Individuals 1.200:- including VAT. Kaffe/te ingår, ej lunch.

Contact and notification: Till mail: info@skolande.se . Application deadline on 6 March. Du får en bekräftelse på din anmälan och mer information via mail.