Mera träning i NVC, Stoccolma

Febbraio
20
9:00
Mare
27
9:00
Aprile
24
9:00

Dialog för kontakt och ömsesidighet

De här dagarna vänder sig till dig som varit på introduktion eller träning tidigare och vill få stöd i att träna vidare för att kunna använda NVC i vardagen, a casa o lavoro. Kanske vill du också kunna dela med dig av NVC till andra och behöver mer erfarenhet att hantera olika situationer från ett NVC-perspektiv.

Det empatiska förhållningssätt som NVC står för är enkelt att ta till sig och behöver sedan övas för att bli ett naturligt sätt att uttrycka sig och bemöta andra. Dagarna kommer därför i huvudsak att bestå av praktiska övningar, och där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel.

Vi kommer att träna på grunderna i NVC, möjligheten att tona in på empati för att skapa kontakt och ömsesidighet i samtal och möten. Vi utgår från några teman och skapar också delvis innehållet tillsammans när vi ses.

Några teman i kommunikation som vi kommer att beröra

  • Att uttrycka egna och lyssna till andras behov
  • Att ta ansvar för sina avsikter och sina egna reaktioner
  • Att lyssna på sig själv med empati
  • Att hantera ilska
  • Att ge uppskattning som stärker personer och relationer
  • Att lyssna med empati på andra, distinta dalla simpatia
  • Att dra gränser och säga NEJ med klarhet och bibehållen kontakt
  • Att vända motstånd och låsningar till samverkan
  • Att avbryta i samtal på sätt som leder till kontakt

 

Tempo: Måndagar 20 febbr, 27 Marzo, 24 Aprile 2017. Tempo. 9:00-16:30

Posizione: Heart&Hand, Allhelgonagatan 5, Stoccolma, T-bana Skanstull

Leader: Marianne Göthlin, trainer certificato in NVC

Costo: 4.200:- + moms för de tre dagarna tillsammans.

Notifica: info@skolande.se, ultimo 15 febbr.

Vi blir en mindre grupp, max 16 personer. Det finns även möjlighet att delta i en eller två av dagarna, då blir kostnaden per dag 1500:- + mamme.