Mera träning i NVC, Stockholm

Février
20
9:00
Mer
27
9:00
Avril
24
9:00

Dialogue pour le contact et la réciprocité

De här dagarna vänder sig till dig som varit på introduktion eller träning tidigare och vill få stöd i att träna vidare för att kunna använda NVC i vardagen, à la maison ou au travail. Peut-être que vous aussi vous voulez être en mesure de partager NVC à d'autres et ont besoin de plus d'expérience pour faire face à des situations différentes du point de vue de la CNV.

Det empatiska förhållningssätt som NVC står för är enkelt att ta till sig och behöver sedan övas för att bli ett naturligt sätt att uttrycka sig och bemöta andra. Dagarna kommer därför i huvudsak att bestå av praktiska övningar, och där du har möjlighet att ta upp och arbeta med dina egna exempel.

Vi kommer att träna på grunderna i NVC, möjligheten att tona in på empati för att skapa kontakt och ömsesidighet i samtal och möten. Nous supposons certains thèmes et crée également contenu partiel ensemble quand nous rencontrons.

Några teman i kommunikation som vi kommer att beröra

  • Exprimant leur propre et en écoutant les besoins des autres
  • Att ta ansvar för sina avsikter och sina egna reaktioner
  • Att lyssna på sig själv med empati
  • Gestion de la colère
  • Att ge uppskattning som stärker personer och relationer
  • Att lyssna med empati på andra, distincte de sympathie
  • Att dra gränser och säga NEJ med klarhet och bibehållen kontakt
  • Att vända motstånd och låsningar till samverkan
  • Att avbryta i samtal på sätt som leder till kontakt

 

Temps: lundi 20 Févr, 27 mars, 24 Avril 2017. Temps. 9:00-16:30

Emplacement: Heart&Hand, Allhelgonagatan 5, Stockholm, T-bana Skanstull

Leaders: Marianne Göthlin, formateur certifié en CNV

Coût: 4.200:- + moms för de tre dagarna tillsammans.

Notification: info@skolande.se, dernier 15 Févr.

Vi blir en mindre grupp, max 16 personer. Det finns även möjlighet att delta i en eller två av dagarna, då blir kostnaden per dag 1500:- + les mamans.