Litt om hvordan NVC kan hjelpe i pre-

Litt om hvordan NVC kan hjelpe i pre-

I barnehagen, du er fokusert på å skape gode relasjoner og et trygt og stimulerende miljø for læring og samarbeid. Barna får mulighet til å utvikle seg som individer, både sosialt og i form av kunnskap og få en opplevelse av å være del av et fellesskap. Samarbeid om barn i både barnehage og foreldre gir mange situasjoner der kommunikasjon og forståelse av de ulike behov og atferd spiller en avgjørende rolle. Ikkevoldelig kommunikasjon er en holdning og en praksis som kan bidra til å styrke kapasiteten og øke mulighetene til å møte med respekt, lytte empatisk, til å uttrykke seg ærlig og å samhandle med mennesker i alle aldre, selv i utfordrende situasjoner.

Noen områder av kommunikasjon med barn hvor NVC kan være en verdifull guide:

·        Uttrykke deg klart å nå og lette samarbeidet

·        Sette grenser uten skyld eller true

·        Uttrykke takknemlighet for at det forbedrer selvtillit og selvfølelse

·        Lytt med ditt nærvær og erkjenner barn i deres erfaringer

·        Megle mellom barnet og være en modell for dem å håndtere en konflikt

NVC gir veiledning om hvordan å sette grenser på en måte som skaper tillit i forholdet. Vi trenger å møte barnet der det er, og justere vår egen atferd etter – uten at det er nødvendig å gi avkall på lederskap oss. Ofte regninger voksne mellom å være dominerende og gi til barnas ønsker. Her NVC kan være et hjelpemiddel til øyeblikk å finne en måte som gir mer kontakt og gjensidighet. Den er basert på å ha et samarbeid med barnet og bruke deres spontane myndighet og makt som voksen uten å tvinge, straffe eller truende. Vi kan si, for eksempel,: – Jeg vil at du skal komme og sitte med meg en stund. Stedet for å si: – Du må sitte stille nå, ellers ødelegge deg for andre.

NVC understreker også en respektfull lytting som gir rom for forskjeller. Det som barn får utvikle sin empati – ved personlig møtt med empati – er svært viktig for å forstå hvordan handlingene du utfører påvirker andre mennesker. Å kunne lytte med innlevelse, ta i hva den andre opplever i øyeblikket, uten å prøve å fikse eller å svare er noe vi kommer tilbake til i våre treninger. Når barn ikke vil ha det som voksne tyder & nbsp ;, kan vi lytte og gjett hva barnet opplever å lage forbindelser og for å unngå en maktkamp. – Er det at du ønsker å fortsette med det du gjør fordi du liker det? I stedet for direkte forsøk på å argumentere for å få barnet på hva du vil. – Alle bør gå ut nå. Det blir gøy. Skynd deg å få en sykkel på gården. Å praktisere NVC kan gi gjensidige samtaler som styrker barn å beskytte deres privatliv mens å være åpen for samarbeid med andre.  

Når det er konflikter mellom barn NVC fokuserer på forståelse og omsorg for både deres behov og å skille dokumenter fra person. For eksempel, hvis et barn treffer en annen, er det lett å falle inn en blir "ofre” og den andre er "gjerningsmannen", og vi uttrykker deretter skylden. For å ønske å lære av sine feil og finne nye måter å arbeide bedre med andre, må du få først få en full forståelse, empati, for sin erfaring og det er behov prøvd det imøtekomme. – Var det slik at du ønsket også å ha det gøy, og når du tok den bilen som en holdt? –& Nbsp; & nbsp;Og du A, du ble sint fordi du ønsket å fortsette å spille med bilen?

Med NVC trener vi også til å uttrykke takknemlighet til barna på en måte som styrker selvtillit og selvfølelse. Ros kan lett, akkurat som kritikk, bidra til den statiske, vurdere kommunikasjon som er mer klassifisert­produsere enn styrke og nettverk. Vi har en vane å fortelle andre hva de er for noe, heller enn hva de gjør for noe som vi liker eller ikke liker. Vi sier for eksempel. et barn "- Du er god ", Stedet for å si ” – Se, Nå kan du knytte skoene mine selv ". Faren ved at vi kan høre ikke-konkrete vurderinger fra "auktorite­har” er at vi ikke utvikle vår evne til selvstendig vurdere egen og andres i­satser. & Nbsp; Med NVC trener vi både å objektivt uttrykke hva barna gjør som vi setter pris på og gjøre barna føle seg verdsatt uten ytelse – bare fordi de eksisterer og er selv.

Dette var noen korte eksempler på hvordan NVC kan hjelpe i pre-. I nyere 10 år, NVC jeg og mine kolleger gjort flere prosjekter i skolen og introduserte NVC til hundrevis av lærere. Jeg er glad for å oppleve, evalueringer og rapporter som beskriver hvordan NVC påvirket og beriket hverdagen til de som har betalt oppmerksomhet til å reflektere over og integrere NVC. NVC kan gi en viktig bekreftelse på betydningen av menneskelige verdier og omsorg som ofte er motivasjon for å arbeide med barn. Det blir ofte oppfattet som en lettelse og inspirasjon å få støtte til å stå for disse verdiene på en oversiktlig måte.

 

Marianne Göthlin, skolande.se, marianne@cnvc.se, 0704215561