Bok om konflikthåndtering i utdanning

Jag har medverkat med ett kapitel om NVC i en bok som heter: Konflikt i profesjonelle teachership. Her kan du lese innholdet i boken er tilbake. Boken kan kjøpes på Gleerups forlag.

Konflikt er en naturlig del av hverdagen på skolen – å møte og håndtere konflikter i stedet krever spesifikk kunnskap og opplæring. Dersom sosial samhandling i en konflikt håndteres godt kan konflikten være en mulighet til å trene seg selv å uttrykke sine egne tanker, diskutere ulike oppfatninger og tolkninger, reflektere over egne og andres deltakelse, og å tenke gjennom samspillet prosessen.

Forskning viser også at når lærerne lære om konflikthåndtering, de trenger ikke bruke så mye tid å håndtere konflikter og disiplin. Som i sin tur betyr at tiden for læring øker. Så hvordan skal en lærer takle konflikter som oppstår i skolen slik at de kan være gode læringsmuligheter?

Konflikt i den faglige undervisningen kunnskap omfatter både teoretiske og eksperimentelle kunnskap og kan sees som en orientering i kunnskapsfelt. Forfatterne antar at tilnærmingen passer godt med dialektikk kunnskap og verdi systemer som er registrert i skolens oppdrag.

Boken er ment primært for lærerstudenter og lærerutdannere samt praktiserende lærere på ulike nivåer, for rekreasjon og skoleledere.

Alle deltakende forfatterne jobber daglig med konflikten, teoretisk og / eller praktisk. Delta i boken er Ilse Hakvoort, Bridget Friberg, Marianne Göthlin, Towe Widstrand, Pat Patfoort och Arja Kostiainen.

Redaktører av boka er Ilse Hakvoort, Foreleser i Utdanning, arbeider ved Universitetet i Gøteborg, og Bridget Friberg, konsulent og foreleser, arbeider ved University of Applied Sciences, Göteborg.